Za podpory
ESF ČR

Vzdělávací aktivita je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Klinika adiktologie
1.LF UK a VFN v Praze

Apolinářská 4, Praha 2

tel pro pacienty:
+420 224 968 225

tel výzkum a věda:
+420 224 968 270

email: info@adiktologie.cz

NETAD
Poradna
Drogy Info
Alkohol pod kontrolou

Chyba 404 - Stránka nalezena / Page not found

Stránka nebyla na serveru nalezena

Požadovaná adresa: http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/102/1114/

Zpět na http://adiktologie.cz/

Nahoru