Michal Miovský

Vliv ADHD na proces a výstupy léčby u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice – pilotní studie

Michal Miovský | Publikace KA

Vliv ADHD na proces a výstupy léčby u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice – pilotní studie

27.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Duální diagnózy u uživatelů návykových látek představují komplikace z hlediska průběhu léčby a efektivity celého léčebného kontinua. V pilotní studii jsme usilovali zmapovat tento problém u klientů s ADHD léčených v terapeutických komunitách pro drogově závislé na základě diagnostické části studie, která shledala potenciální diagnózu ADHD u 56,6 % klientů z šesti terapeutických komunit v České republice.

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

Michal Miovský | Publikace KA

Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice

27.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Postupná emancipace oboru adiktologie, která byla v České republice (tehdejší ČSFR) zahájena v 90. letech minulého století, vedla v klinické rovině až ke vzniku samostatné koncepce sítě specializovaných preventivních a léčebných služeb, k formulaci samostatných standardů kvality (včetně vývoje unikátního systému jejich kontroly a celkové politiky kvality) a doporučených postupů.

Vývoj diagnózy ADHD, její přechod z dětství do dospělosti a vliv na kvalitu života u uživatelů návykových látek

Michal Miovský | Publikace KA

Vývoj diagnózy ADHD, její přechod z dětství do dospělosti a vliv na kvalitu života u uživatelů návykových látek

15.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) je jednou z častých psychiatrických onemocnění. Mezi hlavní příznaky patří: porucha pozornosti v kombinaci s impulzivitou, chronický neklid, nedostatečná stimulace, dezorganizované chování, poruchy kontroly afektu a emoční labilita.

Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice

Michal Miovský | Publikace KA

Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice

15.01.2015 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Vývoj na drogové scéně a tehdejší společnosti po roce 1989 vedl velmi rychle ke vzniku první Strategie drogové politiky v roce 1993 a již v první polovině 90. let začaly vznikat také první vzdělávací programy pro různé odbornosti pracující se závislými. Tyto programy mj. čerpaly jak z tradice SUR (výcvikový program pojmenovaný po zakladatelích Skálovi, Urbanovi a Rubešovi), tak z nově se prosazujících paradigmat intervencí minimalizujících rizika a škody.

Universality Properties of School-Based Preventive Intervention Targeted at Cannabis Use

Michal Miovský | Publikace KA

Universality Properties of School-Based Preventive Intervention Targeted at Cannabis Use

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

This study aims to examine the effect of schoolbased preventive intervention on cannabis use in Czech adolescents with different levels of risk factors and provide evidence of its universality.

The Unplugged: the Past, the Present, and the Future

Michal Miovský | Publikace KA

The Unplugged: the Past, the Present, and the Future

25.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

The Unplugged - a school-based universal prevention intervention - an evidence-based program aims to prevent or delay drug initiation and to suspend progression from early stage drug use to heavier drug use.