Nepřehlédněte!

Zemřel Luděk Kubička

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Zemřel Luděk Kubička

18.12.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Se zármutkem oznamujeme, že dne 14. prosince 2014 zemřel náš kolega a jeden z nestorů adiktologického výzkumu doktor Luděk Kubička, laureát Ceny adiktologie z roku 2006. Doktor Kubička patřil mezi špičkové vědce a jeho práce byly vysoce ceněny ve vědecké komunitě též v zahraníčí, včetně nejznámějších výzkumníků jeho generace, jako byl např. dlouholetý šéfredaktor časopisu Addiction prof. Griffith Edwards (✝ 2012). Čest jeho památce.

Přednáška zahraničního hosta - Rainer Spanagel: The neurobiology of addiction

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Přednáška zahraničního hosta - Rainer Spanagel: The neurobiology of addiction

07.11.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze zve na přednášku Dr. Roberta Malcolma. Přednáška proběhne v angličtině, ve čtvrtek 13.11. 2014 od 12,30 do 14,30 hodin v přednáškové místnosti č. 2.17, U Nemocnice 4, 1. patro. Z kapacitních důvodů je nutné se na přednášku PŘEDEM REGISTROVAT.

Cena adiktologie 2014 a odborná konference Reflexe koncepčních změn, koordinace a financování oboru adiktologie

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Cena adiktologie 2014 a odborná konference Reflexe koncepčních změn, koordinace a financování oboru adiktologie

26.10.2014 | Bc. Michaela Namyslovová

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Rada Ceny adiktologie a Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně si Vás dovolují pozvat na vyhlášení výsledků IX. ročníku Ceny adiktologie. Předání cen bude v letošním roce spojeno s odbornou konferencí projektu PRVOUK P03/LF1/9 Reflexe koncepčních změn, koordinace a financování oboru adiktologie.

Přednáška zahraničního hosta - Håvar Brendryen: eHealth interventions in addiction treatment: Using web and phone assisted interventions in research and practice

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Přednáška zahraničního hosta - Håvar Brendryen: eHealth interventions in addiction treatment: Using web and phone assisted interventions in research and practice

20.10.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze zve na přednášku Håvara Brendryena. Přednáška proběhne v angličtině, v pátek 21.11.2014 od 9,30 do 11,30 hodin v přednáškové místnosti č. 2.17, U Nemocnice 4, 1. patro. Z kapacitních důvodů je nutné se na přednášku PŘEDEM REGISTROVAT.

Přednáška zahraničního hosta - Svetlana Skurtveit: Potentially addictive medication

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Přednáška zahraničního hosta - Svetlana Skurtveit: Potentially addictive medication

17.10.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze zve na přednášku Svetlany Skurtveit v úterý 25. 11. 2014 od 9,30 do 11,30 hodin v Aule Kliniky adiktologie (Apolinářská 4a, Praha 2, 1. patro). Přednáška proběhne ve slovenštině/češtině, prezentace bude promítána v angličtině. Z kapacitních důvodů je nutné se na přednášku PŘEDEM REGISTROVAT.

Přednáška zahraničního hosta - Robert Malcolm: Randomizované klinické studie – farmakoterapie

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Přednáška zahraničního hosta - Robert Malcolm: Randomizované klinické studie – farmakoterapie

17.10.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze zve na přednášku Dr. Roberta Malcolma. Přednáška proběhne v angličtině, v úterý 21. 10. 2014 od 12,30 do 14,30 hodin v přednáškové místnosti č. 2.17, U Nemocnice 4, 1. patro. Z kapacitních důvodů je nutné se na přednášku PŘEDEM REGISTROVAT.