Nepřehlédněte!

Certifikované kurzy pro adiktology pro získání zvláštní odborné způsobilosti - podzimní termín

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Certifikované kurzy pro adiktology pro získání zvláštní odborné způsobilosti - podzimní termín

11.07.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

Nabízíme 2 certifikované kurzy, akreditované MZ ČR: Vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro adiktology (akreditace MZČR č. j. 80899/2011/VZV) a Prevence předávkování návykovými látkami u dospělých: základní kurz (akreditace MZČR č. j. 74013/2011/VZV).

Klinika adiktologie otevírá ambulanci dětské a dorostové adiktologie

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Klinika adiktologie otevírá ambulanci dětské a dorostové adiktologie

26.06.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, v těsné spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR od 1. července 2014 spouští pilotní projekt pod názvem: „ambulance dětské a dorostové adiktologie“. Celý projekt zároveň odstartuje diskuzi o budoucí možné podobě tzv. krajských specializovaných center dětské a dorostové adiktologické ambulantní péče v ČR.

Výzkum užívání tzv. nových psychoaktivních látek v Evropě – nahrazují nové látky nelegální drogy? Podělte se o zkušenosti v online dotazníku

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Výzkum užívání tzv. nových psychoaktivních látek v Evropě – nahrazují nové látky nelegální drogy? Podělte se o zkušenosti v online dotazníku

20.05.2014 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

PRAHA – 20. května 2014 - Česká republika se zapojuje do mezinárodního průzkumu užívání tzv. nových psychoaktivních látek I-TREND. Respondenti z Holandska, Francie, Polska, Velké Británie a České republiky vyplňují online průzkum o nových látkách. Cílem je zjistit, zda tyto látky nahrazují "klasické" nelegální drogy.

Závěrečná konference projektu NETAD: QUO VADIS, ADIKTOLOGIE?

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Závěrečná konference projektu NETAD: QUO VADIS, ADIKTOLOGIE?

05.05.2014 | Bc. Michaela Namyslovová

Dne 29. dubna 2014 proběhla v Seči závěrečná konference projektu NETAD s názvem: "QUO VADIS, ADIKTOLOGIE? Reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití.“

Staňte se adiktologem, tedy odborníkem, který dokáže pomoci lidem ohroženým závislostním chováním

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Staňte se adiktologem, tedy odborníkem, který dokáže pomoci lidem ohroženým závislostním chováním

04.05.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Získejte znalosti o vlivu návykových látek na chování lidí a jejich zdravotní stav a roli ve společnosti. Zapojte se do výzkumů, projektů a stáží realizovaných Klinikou adiktologie a propojujte nabyté teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. Přihlaste se ke studiu adiktologie!

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

25.11.2013 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012, kterou vydalo 19. listopadu Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, ukazuje pokles užívání nelegálních látek včetně konopí. Naopak poukazuje na vysokou míru rizikového užívání alkoholu v České republice. Za hlavní problém považuje nedostupnost léčebných služeb a služeb snižování škod ve vybraných krajích.