Nepřehlédněte!

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

25.11.2013 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012, kterou vydalo 19. listopadu Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, ukazuje pokles užívání nelegálních látek včetně konopí. Naopak poukazuje na vysokou míru rizikového užívání alkoholu v České republice. Za hlavní problém považuje nedostupnost léčebných služeb a služeb snižování škod ve vybraných krajích.

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

20.11.2013 | Mgr.PhDr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.

Dokument Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice (Verze 4.7, 5.listopadu 2013, autoři revizí v rámci verze 4: Lenka Vavrinčíková, Jiří Libra, Michal Miovský) navrhuje koncepci specializovaných adiktologických služeb pro uživatele návykových látek a patologické hráče. Koncepce z pohledu odborné společnosti zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i pobytových/rezidenčních služeb.

Stáž ve vybrané organizaci v rámci projektu NETAD

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Stáž ve vybrané organizaci v rámci projektu NETAD

11.11.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Zajímá vás obor adiktologie? Rádi byste prohloubili své znalosti a dovednosti v této oblasti? Chcete srovnat své zkušenosti z praxe se způsobem práce v jiné organizaci? Máte výzkumné téma, na které hledáte odpovědi?

Specializační studium pro školní metodiky prevence - jaro 2014

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Specializační studium pro školní metodiky prevence - jaro 2014

15.10.2013 | Mgr. Lucie Jurystová

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze otevírá Specializační studium pro školní metodiky prevence (Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9c). Studium je akreditováno MŠMT (DVPP): 11366/2013-201 a je určeno všem, kteří se připravují nebo vykonávají práci školního metodika prevence.

Krátká intervence pro uživatele alkoholu

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Krátká intervence pro uživatele alkoholu

16.09.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Čeští zdravotníci mají k dispozici další z klíčových nástrojů, který pomůže současné situaci v oblasti užívání alkoholu. Jedná se o metodiku SBI (Screening and Brief Intervention).

Zúčastni se průzkumu zaměřeného na duševní zdraví a užití nových psychoaktivních látek

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Zúčastni se průzkumu zaměřeného na duševní zdraví a užití nových psychoaktivních látek

17.08.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Zúčastněte se výzkumu zaměřeného na duševní zdraví a užití nových psychoaktivních látek. Cílem studie je získat informace o prospěšnosti psychoaktivních látek pro duševní zdraví a současně zjistit, zda mají tyto látky dosud nepoznané negativní účinky.