Nepřehlédněte!

Klinika adiktologie přináší nová data k nekuřáckému zákonu

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Klinika adiktologie přináší nová data k nekuřáckému zákonu

11.05.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Přijetí tzv. nekuřáckého zákona (Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) nechrání pouze pasivní kuřáky. Zákon pozměnil také vzorce užívání tabáku u samotných kuřáků. Realizovaná studie to dokazuje na datech, která porovnávala chování kuřáků tabáku v období 7 měsíců před a po zavedení tzv. nekuřáckého zákona.

Studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Ceny rektora a Bolzanovu cenu

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Ceny rektora a Bolzanovu cenu

03.05.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Cenu převzalo devět absolventů. Mezi oceněnými je také studentka navazujícího magisterského studijního oboru adiktologie Bc. Anna Radimecká.

Nález Ústavního soudu k zákazům kouření

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Nález Ústavního soudu k zákazům kouření

02.05.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Skupina dvaceti senátorů reprezentovaná Jaroslavem Kuberou a Ivem Valentou z podstatné části neuspěla se svojí stížností k Ústavnímu soudu proti zákonu č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Dle nálezu Ústavního soudu nejsou části zákona týkající se kouření v restauracích a barech neúměrným zásahem do práv a svobod lidí, a tudíž ustanovení týkající se zákazu kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb zůstává i nadále v platnosti.

Smuteční oznámení

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Smuteční oznámení

05.04.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

S hlubokým zármutkem sdělujeme všem našim studentům, pedagogům, klinickým pracovníkům i přátelům, že dne 2. dubna 2018 nás po dlouhém a těžkém boji s nemocí opustil náš dlouholetý kolega, skvělý lékař a blízký kamarád prim. MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D., dlouholetý ředitel Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v Bíle Vodě.

Centrum substituční léčby Kliniky adiktologie hledá do svého týmu všeobecnou sestru

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Centrum substituční léčby Kliniky adiktologie hledá do svého týmu všeobecnou sestru

27.03.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Centrum substituční léčby hledá všeobecnou sestru na plný úvazek. Jedná se o práci ve vysokoprahovém metadonovém programu s motivovanými pacienty. Náplní práce jsou mj. také motivační rozhovory, krátké intervence s pacienty, odběry biologického materiálu, edukace, výdej a evidence metadonu a možnost volnočasových aktivit s pacienty.

Substituční léčba pervitinu existuje

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Substituční léčba pervitinu existuje

23.03.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Na mezinárodním semináři, který organizoval Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády a Asociace nestátních organizací bylo diskutováno téma substituční léčby pervitinu (metamfetaminu). Odborníci v čele s Jakubem Minaříkem a Romanem Gabrhelíkem z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN se shodli, že substituční léčba uživatelů metamfetaminu s následnou preventivní intervencí může být výraznou pomocí v léčbě závislosti na pervitinu.