Nepřehlédněte!

Oslavy 70. let vzniku Apolináře

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Oslavy 70. let vzniku Apolináře

03.09.2018 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Srdečně Vás zveme na oslavy 70. let vzniku Apolináře, kdy jsou pro Vás v týdnu od 3.9. do 7.9.2018 připraveny různé akce.


SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU - MĚŘENÍ CO - 31.5.2018

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU - MĚŘENÍ CO - 31.5.2018

31.05.2018 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

V rámci Světového dne bez tabáku 31. 5. 2018 proběhne tradiční měření oxidu uhelnatého ve výdechu u kuřáků.

Klinika adiktologie přináší nová data k nekuřáckému zákonu

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Klinika adiktologie přináší nová data k nekuřáckému zákonu

11.05.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Přijetí tzv. nekuřáckého zákona (Zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek) nechrání pouze pasivní kuřáky. Zákon pozměnil také vzorce užívání tabáku u samotných kuřáků. Realizovaná studie to dokazuje na datech, která porovnávala chování kuřáků tabáku v období 7 měsíců před a po zavedení tzv. nekuřáckého zákona.

Studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Ceny rektora a Bolzanovu cenu

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Studenti Univerzity Karlovy obdrželi prestižní Ceny rektora a Bolzanovu cenu

03.05.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima ocenil nejlepší absolventy každoročně udělovanou prestižní Cenou rektora. Cenu převzalo devět absolventů. Mezi oceněnými je také studentka navazujícího magisterského studijního oboru adiktologie Bc. Anna Radimecká.

Nález Ústavního soudu k zákazům kouření

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Nález Ústavního soudu k zákazům kouření

02.05.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Skupina dvaceti senátorů reprezentovaná Jaroslavem Kuberou a Ivem Valentou z podstatné části neuspěla se svojí stížností k Ústavnímu soudu proti zákonu č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Dle nálezu Ústavního soudu nejsou části zákona týkající se kouření v restauracích a barech neúměrným zásahem do práv a svobod lidí, a tudíž ustanovení týkající se zákazu kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb zůstává i nadále v platnosti.

Smuteční oznámení

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Smuteční oznámení

05.04.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

S hlubokým zármutkem sdělujeme všem našim studentům, pedagogům, klinickým pracovníkům i přátelům, že dne 2. dubna 2018 nás po dlouhém a těžkém boji s nemocí opustil náš dlouholetý kolega, skvělý lékař a blízký kamarád prim. MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D., dlouholetý ředitel Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské v Bíle Vodě.