Nepřehlédněte!

Časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Časopis Adiktologie v preventivní a léčebné praxi

14.02.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Vstupem do roku 2018 byl časopis Adiktologie transformován do podoby mezinárodního, převážně anglicky tištěného, open-access, vědeckého časopisu. Transformací časopisu Adiktologie vznikl nový odborný časopis s názvem Adiktologie v preventivní a léčebné praxi.

Online adiktologická poradna

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Online adiktologická poradna

06.02.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Online adiktologická poradna jsou webové stránky Adiktologické ambulance Kliniky adiktologie, které jsou určené všem, kteří hledají pomoc s problémy způsobenými nebo souvisejícími se závislostí, ať už na legálních či nelegálních drogách, nebo na určitém chování (např. závislost na internetu). Jsou určené i pro rodinné příslušníky a osoby blízké. Kromě informací stránky nabízejí i možnost otestovat si vlastní závislost, položit dotaz poradcům a v neposlední řadě využít také interaktivní svépomocnou aplikaci pomáhající zvládnout vybrané formy závislostního chování (závislost na alkoholu, závislost na internetu, gambling, tabák).

Opět přichází Suchej únor – měsíc nezávislosti

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Opět přichází Suchej únor – měsíc nezávislosti

01.02.2018 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Zhruba polovina mužů v ČR se pohybuje na hraně rizikového pití alkoholu.

Pořad „Máte slovo“

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Pořad „Máte slovo“

17.01.2018 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Účast odborníků z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, jako hosté v pořadu „Máte slovo“.

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium oboru adiktologie - 6.1.2018

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Den otevřených dveří pro uchazeče o studium oboru adiktologie - 6.1.2018

06.01.2018 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro uchazeče o studium oboru adiktologie, kde budete mít možnost se blíže seznámit s tímto oborem.

48. Silvestrovský běh - Skálův memoriál

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

48. Silvestrovský běh - Skálův memoriál

20.11.2017 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

48. Silvestrovský běh - Skálův memoriál - se bude konat v neděli 31. prosince 2017 v Apolinářské zahradě.