Nepřehlédněte!

Spuštěn výzkum "Pracovní uplatnitelnost adiktologů z pohledu absolventů studia a potenciálních zaměstnavatelů" - dotazník pro absolventy studia k vyplnění

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Spuštěn výzkum "Pracovní uplatnitelnost adiktologů z pohledu absolventů studia a potenciálních zaměstnavatelů" - dotazník pro absolventy studia k vyplnění

03.02.2017 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Mgr. Amalie Pavlovská, studentka 3. ročníku doktorského studia Adiktologie na 1. LF UK, připravila v rámci své disertační práce výzkum zaměřený na komplexní mapování pracovní uplatnitelnosti profese adiktologa. Výzkum je realizován zrcadlově - jak mezi absolventy studijních programů Adiktologie, tak mezi jejich potenciálními zaměstnavateli. V tuto chvíli je spuštěno dotazníkové šetření pro absolventy studia. Na níže uvedeném odkazu je možné dotazník anonymně vyplnit.

Klinika adiktologie se zapojila do Týdne vědy a techniky

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Klinika adiktologie se zapojila do Týdne vědy a techniky

08.12.2016 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

V rámci Týdne vědy a techniky připravila 1. lékařská fakulta UK několik aktivit. Jednu z nich zajišťovala také Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN prostřednictvím veřejné přednášky a diskuse proběhlé v pondělí 7. listopadu 2016 v Akademickém klubu ve Faustově domě, věnované tématu internacionalizace oboru aditologie a vývoje tohoto oboru na jiných univerzitách.

Zveme vás na Den otevřených dveří 1. lékařské fakulty a oboru adiktologie

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Zveme vás na Den otevřených dveří 1. lékařské fakulty a oboru adiktologie

07.12.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V sobotu 7. ledna 2017 se od 10 hodin koná Den otevřených dveří 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Přijďte se dozvědět informace o studiu oboru adiktologie a setkat se s jeho studenty.

 XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku:
Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu - POZOR, 15.2.2016 končí registrace příspěvků

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: Hermeneutická spirála, (re)interpretace a hledání významu - POZOR, 15.2.2016 končí registrace příspěvků

05.12.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Jsou vítány příspěvky teoretické i praktické, příklady dobré i špatné praxe. Jsou osloveni odborníky z věd o člověku i mimo ně. Interpretaci v tomto případě je chápána nejen jako snahu porozumět nějakému textu (v nejširším významu), ale i jako snaha své porozumění co nejvěrněji předat; to je podstatná část práce výzkumníka.

Výběrové řízení na pozici odborný referent správy provozu

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Výběrové řízení na pozici odborný referent správy provozu

10.11.2016 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborný referent správy provozu na plný úvazek.

Zemřela PhDr. Lenka Čablová

Nepřehlédněte! | Klinika adiktologie

Zemřela PhDr. Lenka Čablová

29.10.2016 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Dne 26. října 2016 v pozdních večerních hodinách naposledy vydechla naše milá a drahá kamarádka a kolegyně Lenka Čablová.