Učebnice

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Učebnice | Publikace KA

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

18.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Dokument navrhuje koncepci specializovaných adiktologických služebpro uživatele psychoaktivních látek a patologické hráče. Koncepce z pohledu odborné společnosti zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i pobytových/rezidenčních služeb.

Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu

Učebnice | Publikace KA

Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ. Výběr technik k akreditovanému programu

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Dostává se Vám do ruky vybraný soubor psychosociálních her a technik, který je nedílnou součástí akreditovaného vzdělávacího programu „Metodika práce s dětmi na 1. stupni ZŠ“.

Metodika vedení třídnických hodin

Učebnice | Publikace KA

Metodika vedení třídnických hodin

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Práci třídního učitele v tématech primární prevence vnímáme jako důležitý a základní článek pro předcházení a prvotní řešení rizikových projevů v chování žáků. Proto jsme rádi, že se Vám do rukou dostává Metodika vedení třídnických hodin ve vztahu k primárně preventivním aktivitám v práci třídního učitele.

Program prevence kriminality na základních školách

Učebnice | Publikace KA

Program prevence kriminality na základních školách

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Program cílené prevence na základních školách (dále jen PCP) vznikl v roce 2007 jako pilotní projekt na šestnácti základních školách ve městě Brně. V následujícím roce se do něj zapojilo již třicet pět škol.

Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů

Učebnice | Publikace KA

Metodika práce s dětmi v oblasti primární prevence rizikových jevů

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Dostává se Vám do rukou materiál, v němž jsme připravili návrhy různých aktivit pro práci s dětmi v prevenci drogových závislostí na základních školách. Většina z nás, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají, si je vědoma narůstajícího problému mezi mladými lidmi v rámci jejich setkání nebo experimentu s návykovými látkami.

Program prevence pro rodiče Unplugged. Metodika pro lektory

Učebnice | Publikace KA

Program prevence pro rodiče Unplugged. Metodika pro lektory

30.11.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Období dospívání je klíčové ve smyslu psychologických a sociálních změn, které mohou zásadním způsobem ovlivnit budoucí vývoj jedince, ať už ve smyslu negativním nebo pozitivním. Dospívající, kteří v tomto věku začínají užívat návykové látky, jsou vystaveni většímu riziku toho, že stresové situace, které se v jejich životě budou objevovat, začnou řešit výhradně tímto způsobem, tedy pomocí návykových látek.