Rozvojové projekty

Název projektu: Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Název projektu: Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování

25.10.2017 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP. Obecným cílem projektu je inovovat doktorský studijní program adiktologie v oblasti vědy a výzkumu, tj. kontinuálně zvyšovat znalosti, dovednosti a kompetence studentů a posílit kapacity akademických pracovníků ve schopnostech vést a odborně připravovat studenty v oblasti špičkové vědy. Dílčími cíli projektu jsou v návaznosti na stávající i chystané změny v bakalářských i  magisterských studijních programech oboru připravit odpovídající podmínky pro zahájení špičkové vědecko-výzkumné práce (na úrovni aplikovaného i základního výzkumu) zejména v  oblastech elektronického zdraví (eHealth a mHealth aplikací), diagnostiky a evaluace, výzkumu rehabilitace kognitivních dovedností, a v oblasti inovativních preventivních intervencí (neuroprevence a elektronická prevence).

Projekt VYNSPI II. - Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Projekt VYNSPI II. - Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni

16.12.2014 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek podává úvodní informace o zahájení a realizaci projektu VYNSPI II, který se zaměřuje na implementaci a evaluaci minimálních preventivních programů a systémových nástrojů ve školách a školských zařízeních. Projekt plynule navazuje na úspěšný projekt VYNSPI I., který realizovala Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v letech 2009 - 2011.

Rozvoj lidských zdrojů, výzkumných podkladů a standardů kvality v oboru adiktologie (trans-disciplinární vědy o závislostech) v Gruzii - ADDIGE

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Rozvoj lidských zdrojů, výzkumných podkladů a standardů kvality v oboru adiktologie (trans-disciplinární vědy o závislostech) v Gruzii - ADDIGE

16.02.2014 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Cílem projektu ADDIGE je rozvinout systém vzdělávání v adiktologii, trans-disciplinárním přístupu k závislotem, který představuje efektivní přístup ke komplexní problematice užívání návykových látek a škod, které uvaluje na společnost.

Projekt OPPA: Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze a na 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně, reg.číslo CZ.2.17/3.1.00/36064

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Projekt OPPA: Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze a na 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně, reg.číslo CZ.2.17/3.1.00/36064

02.09.2013 | Mgr.PhDr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.

Od 1. července 2013 realizuje Všeobecná fakultní nemocnice v Praze nový projekt, na jehož realizaci získala finanční prostředky v rámci 6. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem.

Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog

05.12.2011 | Mgr. Jaroslav Vacek

Centrum adiktologie je partnerem projektu, jehož realizátorem je Národní vzdělávací fond. Hlavním cílem projektu je podpořit spolupráci a rozvinout na celostátní i mezinárodní úrovni dobrou praxi a zkušenosti s prováděním hodnocení kvality služeb pro uživatele drog na různých úrovních systému certifikací (hodnotitelé kvality – certifkátoři; protidrogoví koordinátoři - krajští metodici; vedoucí odborů krajských úřadů, v jejichž gesci je protidrogová politika kraje; pracovníci Certifikační autority a pracovníci Certifikační agentury).

Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie

01.12.2011 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Projekt navazuje na projekt 8. rozvojového programu MŠMT ČR: Cílený rozvoj spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání ve zdravotnických oborech mezi 1. LF UK Praha a pracovišti v Gruzii (1. 1. 2010 – 31. 12. 2010) projekt č. 610-09-237770) a na projekt České rozvojové agentury Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii (1. 4. 2011 – 31. 12. 2011, projekt č. 2011X – 0191).