Rozvojové projekty

Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii

01.12.2011 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Projekt Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii byl realizován v období 1. 9. 2011 – 31. 12. 2011 s podporou České rozvojové agentury. V rámci projektu proběhlo školení budoucích školitelů v oboru adiktologie v Gruzii v prostorách gruzínské Ilia University, Tbilisi.

Vytvoření preventivně-intervenčních webových stránek pro studenty UK ohrožené problémovým používáním informačních technologií a prokrastinací

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Vytvoření preventivně-intervenčních webových stránek pro studenty UK ohrožené problémovým používáním informačních technologií a prokrastinací

30.07.2010 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Cílem projektu je předcházet negativním důsledkům problémového používání informačních technologií a prokrastinace v populaci studentů UK vytvořením online poradny neboli preventivně-intervenčních webových stránek. Webová stránka o problémovém používání informačních technologií zacílená na populaci studentů UK vznikne v rámci Adiktologické ambulance pro studenty a zaměstnance VŠ. Online forma poradenství významně snižuje práh pro studenty, kteří své problémy nepovažují za natolik závažné, aby navštívili poradnu osobně (mj. také proto, že umožňuje anonymní kontakt), zvyšuje atraktivitu poradenství pro cílovou populaci (umožňuje oslovit studenty formou, která je jim blízká a pro ně zajímavá), a konečně snižuje náklady na realizaci poradenství a umožňuje zasáhnout větší podíl studentů. Za zásadní výhodu lze považovat také snadnější překonání bariéry prvního kontaktu, neboť dodnes jsou podobné problémy vnímány v populaci jako značně stigmatizující a studenti i pedagogové obecně z těchto důvodů vyhledávají pomoci výrazně později, než vyžaduje jejich stav.

Rozvoj dalšího vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech na 1. LF UK Praha

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Rozvoj dalšího vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech na 1. LF UK Praha

08.07.2010 |

Hlavním cílem projektu je (i) vytvořit ucelenou nabídku různých forem vzdělávacích služeb CŽV v nelékařských zdravotnických oborech v souladu s relevantními předpisy (jak po formální tak po obsahové stránce) a (ii) informační a administrativní systém celoživotního vzdělávání, který bude na jedné straně komunikovat s realizátory vzdělávání (za účelem zefektivnění poskytovaných služeb a pokrytí všech oblastí a forem CŽV), na straně druhé s cílovou skupinou pracovníků v praxi, které bude informovat o formálních požadavcích (dle zákona č. 96/2004), o nabídce CŽV (jednotlivé kurzy a jiné), a zabezpečovat administrativní funkci (vedení elektronických indexů, evidence udělených kreditů, individuální plánování vzdělávacích plánů aj).

Cílený rozvoj spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání ve zdravotnických oborech mezi 1. LF UK Praha a pracovišti v Gruzii

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Cílený rozvoj spolupráce v oblasti VŠ vzdělávání ve zdravotnických oborech mezi 1. LF UK Praha a pracovišti v Gruzii

01.05.2010 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Cílem předkládaného projektu je vytvořit koncepci vzdělávání v oboru adiktologie ve spolupráci mezi Centrem adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lf UK a VFN Univerzity Karlovy a IB Euro-Caucasian University v Tbilisi. V rámci projektu budou identifikovány vzdělávací potřeby a systémové možnosti ro obor adiktologie v Gruzii. V létě 2010 bude realizována letní škola adiktologie pro gruzínské partnery.

Adiktologická ambulance pro studenty a zaměstnance vysokých škol

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Adiktologická ambulance pro studenty a zaměstnance vysokých škol

15.03.2010 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Adiktologická ambulance vznikla v prostorech Centra Adiktologie v roce 2008 v rámci projektu Rozvojového programu financovaném MŠMT. Nabízí psychologické poradenství pro studenty a zaměstnance vysokých škol, jejichž zdravotní stav a sociální situace jsou aktuálně či vývojově ohroženy užíváním psychoaktivních látek a informačních technologií. Součástí Adiktologické ambulance je on-line internetová poradna na adrese www.ambulance.poradna.adiktologie.cz. V roce 2010 bude realizován projekt Vytvoření intervenčně interaktivních stránek pro studenty se závislostním chováním na internetu, který je financovaný v rámci FRVŠ,

Magisterský studijní program adiktologie již od školního roku 2010/2011

Rozvojové projekty | Projekty kliniky

Magisterský studijní program adiktologie již od školního roku 2010/2011

23.11.2009 | Mgr. Jaroslav Vacek

Ve školním roce 2010/2011 bude na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze poprvé zahájeno denní a kombinované studium adiktologie na magisterské úrovni.