Zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti 2010

Zprávy o činnosti | Publikace KA

Zpráva o činnosti 2010

16.02.2011 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Překlenutí do druhé pětiletky činnosti našeho Centra bylo ve znamení udržujícího se tempa práce. Když jsem v závěru loňské zprávy naznačoval něco více z plánů pro rok 2010, vypadalo to možná dosti odvážně. Dnes mohu říci, že se vše podařilo beze zbytku, přestože to byl rok opravdu náročný snad po všech stránkách.

Zpráva o činnosti 2009

Zprávy o činnosti | Publikace KA

Zpráva o činnosti 2009

16.10.2010 |

Pět zpráv o činnosti značí, že jsme uzavřeli první dětské období vzniku instituce, kterou již nelze považovat za nováčka. Pokud jsem před rokem hovořil v naší zprávě o nelehkém čtvrtém roce, pak lze s úsměvem zhodnotit, že zvládnutí úkolů a minulých problémů posunulo činnosti centra dál a otevřelo problémy jiné, nové.

Zpráva o činnosti 2007

Zprávy o činnosti | Publikace KA

Zpráva o činnosti 2007

08.01.2009 |

Vážené kolegyně, kolegové a příznivci, třetí rok existence Centra adiktologie byl v mnoha ohledech nestandardní. Na straně jedné byl prostoupen množstvím různých úspěchů na poli vzdělávání a vědy, na straně druhé byl velmi těžkým rokem, který prověřil soudržnost týmu a jeho schopnost získávat na svoji činnost finanční prostředky. Je proto mnoho událostí, které bych rád reflektoval a které stojí za pozornost při listování touto výroční zprávou.

Zpráva o činnosti v roce 2006

Zprávy o činnosti | Publikace KA

Zpráva o činnosti v roce 2006

02.11.2007 |

Vážené kolegyně a kolegové, přátelé a příznivci, druhý rok existence Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a V šeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy v Praze je za námi a po první vlně nadšení již nastoupila běžná dennodenní práce a teprve její výsledky prokáží životaschopnost jak z hlediska instituce, tak z hlediska nastavení a výkonnosti pracovního týmu. Bilance druhého roku je však velmi bohatá a myslím, že se prostřednictvím dosažených výsledků již nyní ukazuje, že dobrý start nebyl náhodný a vysoká motivace a nasazení týmu pomáhají zvládat množství potíží spojených s každým začátkem.

Zpráva o činnosti v roce 2005

Zprávy o činnosti | Publikace KA

Zpráva o činnosti v roce 2005

02.11.2007 |

Vážené kolegyně a kolegové, přátelé a příznivci, několik let kultivování vzdělávacích aktivit v našem oboru spolu se stále kvalitnějším klinickým zázemím výrazně přispěly k vytvoření podpůrné platformy, na níž mohlo v roce 2005 vzniknout Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.