Státní závěrečné zkoušky

Harmonogram státních závěrečných zkoušek 2018 – 2019

Státní závěrečné zkoušky | Studium

Harmonogram státních závěrečných zkoušek 2018 – 2019

05.12.2016 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

V příloze článku naleznete excelové tabulky, které uvádějí závazné termíny a náplň jednotlivých povinností studenta směřujících k účasti na státních závěrečných zkouškách z adiktologie.

Navazující magisterské studium - okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám

Státní závěrečné zkoušky | Studium

Navazující magisterské studium - okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám

02.12.2016 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Student dostává náhodným výběrem 3 otázky z celkem čtyř hlavních okruhů. Otázky naleznete v příloze tohoto článku.

Formulář souhlasu se zveřejňováním kvalifikačních prací

Státní závěrečné zkoušky | Studium

Formulář souhlasu se zveřejňováním kvalifikačních prací

16.11.2016 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

V příloze článku naleznete souhlas se zveřejňováním bakalářských a diplomových prací z oboru adiktologie prostřednictvím internetu.

Bakalářské a diplomové práce - témata, postup, náležitosti

Státní závěrečné zkoušky | Studium

Bakalářské a diplomové práce - témata, postup, náležitosti

02.11.2016 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

V příloze tohoto článku naleznete okruhy a téma bakalářských a diplomových prací pro studenty oboru adiktologie nabízené interními pracovníky Centra adiktologie (přílohy jsou dostupné po přihlášení). Zároveň zde naleznete podrobnější informace o dalších náležitostech, stejně jako vzory povinných součástí práce.

Bakalářské studium - otázky ke státním závěrečným zkouškám

Státní závěrečné zkoušky | Studium

Bakalářské studium - otázky ke státním závěrečným zkouškám

01.11.2016 | Mgr. Jaroslav Vacek

Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho ze tří hlavních okruhů: odborné služby v adiktologii, klinická adiktologie a základy hlavních oborů spoluutvářejících obor adiktologie.