Evaluace

Rozdělení evaluace z hlediska užitého typu výzkumu

Evaluace | Evaluační centrum

Rozdělení evaluace z hlediska užitého typu výzkumu

17.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Evaluaci je možné rozdělit z hlediska různých kritérií. Jedním z nich je také dělení podle užitého typu výzkumného plánu. Pak můžeme rozlišit evaluaci experimentální, kvaziexperimentální a neexperimentální.

Evaluace přípravy

Evaluace | Evaluační centrum

Evaluace přípravy

08.08.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Základem kvalitního primárně preventivního programu je kvalitní příprava všech jeho částí ještě před jeho zavedením do praxe. Již ve fázi příprav je tedy důležité začít s evaluací a následnými případnými úpravami tak, aby do praxe byl program zaveden s již výslednými změnami plynoucími z hodnocení.

Evaluace procesu

Evaluace | Evaluační centrum

Evaluace procesu

08.08.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Dalším typem evaluace při rozdělení z hlediska hodnocených fází programu je evaluace procesu. Evaluace procesu je poměrně náročná, zahrnuje v sobě velký komplex důležitých částí preventivního programu, který je potřeba vyhodnotit. Zároveň však umožňuje i během programu provádět nezbytné úpravy a vyladit program podle představ jeho realizátorů.

Evaluace výsledku

Evaluace | Evaluační centrum

Evaluace výsledku

08.08.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Evaluace výsledku je velmi podstatným typem evaluace. Sděluje nám, zda je preventivní intervence úspěšná ve vykazování výsledků, jichž jsme chtěli dosáhnout. Zároveň je důležitým podnětem pro úpravy programu a rozhodování o jeho dalším směřování.

Evaluace spokojenosti klientů

Evaluace | Evaluační centrum

Evaluace spokojenosti klientů

08.08.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Nejen u programů primární prevence je užitečné provádět evaluaci spokojenosti cílové skupiny s programem, s lektory, s průběhem lekcí atd. Evaluace dává možnost klientům programu vyjádřit své pocity a evaluátorům či realizátorům programu podstatnou informaci o tom, jak program vnímají ti, pro které byl určen.

Ekonomická evaluace

Evaluace | Evaluační centrum

Ekonomická evaluace

08.08.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Ekonomická evaluace poskytuje zpětnou vazbu o tom, zda preventivní či jiný program představuje efektivní vynaložení zejména finančních, ale i lidských či materiálních zdrojů. Následně je možné program upravit podle výsledků či případně prostředky investovat do jiného.