Evaluace

Rozdělení evaluace z hlediska užitého typu výzkumu

Evaluace | Evaluační centrum

Rozdělení evaluace z hlediska užitého typu výzkumu

17.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Evaluaci je možné rozdělit z hlediska různých kritérií. Jedním z nich je také dělení podle užitého typu výzkumného plánu. Pak můžeme rozlišit evaluaci experimentální, kvaziexperimentální a neexperimentální.

Evaluace

Evaluace | Evaluační centrum

Evaluace

08.08.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V odborné literatuře a dalších odborných zdrojích se lze setkat s mnoha různými definicemi pojmu evaluace. Uvádíme několik vybraných, spolu s odkazy, kde je možné nalézt i definice další.

Typy evaluace

Evaluace | Evaluační centrum

Typy evaluace

08.08.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Existuje mnoho způsobů třídění evaluce do kategorií. Někteří autoři rozlišují typy z hlediska práce s výsledky evaluace, jiní podle aktuálně hodnocených fází, další pak využívají výzkumné rozdělení. V následujícím textu jsou uvedena vybraná dělení.

Analýza potřeb

Evaluace | Evaluační centrum

Analýza potřeb

08.08.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Při rozdělení evaluace z hlediska hodnocených fází programu vycházíme ze skutečnosti, že ještě před samotným zahájením implementace programu by měla být provedena analýza potřeb cílové skupiny programu.

Evaluace přípravy

Evaluace | Evaluační centrum

Evaluace přípravy

08.08.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Základem kvalitního primárně preventivního programu je kvalitní příprava všech jeho částí ještě před jeho zavedením do praxe. Již ve fázi příprav je tedy důležité začít s evaluací a následnými případnými úpravami tak, aby do praxe byl program zaveden s již výslednými změnami plynoucími z hodnocení.

Etické otázky evaluace

Evaluace | Evaluační centrum

Etické otázky evaluace

08.08.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V souvislosti s realizací evaluace preventivních aktivit mohou vyvstat určité etické otázky. Dále se text zaměřuje na několik z nich, pro primární prevenci nejzásadnějších.