Odkazy

Publikace a články

Odkazy | Evaluační centrum

Publikace a články

05.10.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Obsahem článku je seznam publikací a článků věnovaných tématu evaluace, se zaměřením na evaluaci primárně preventivních aktivit, a tématu prevence rizikového chování, nejvíce pak oblasti užívání návykových látek.

Rubrika Odkazy

Odkazy | Evaluační centrum

Rubrika Odkazy

30.09.2012 | PhDr. Monika Nevoralová

V rubrice „Odkazy“ lze nalézt internetové odkazy a přehled publíkací a článků věnujících se evaluaci a primární prevenci.

Pražské centrum primární prevence

Odkazy | Evaluační centrum

Pražské centrum primární prevence

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Pražské centrum primární prevence (PCPP) vzniklo jako odborné pracoviště pro oblast primární prevence rizikového chování na území celého hlavního města Prahy. Je navrhovatelem a odborným garantem systému primární prevence v hl. městě Prahy. Internetové stránky jsou rozděleny na části pro veřejnost, pro rodiče a pro pedagogy.

SANANIM

Odkazy | Evaluační centrum

SANANIM

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

SANANIM o.s. je nestátní neziskovou organizací, která působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Odkazy | Evaluační centrum

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

Výchova ke zdraví

Odkazy | Evaluační centrum

Výchova ke zdraví

29.09.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Webové stránky vznikly v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví. Jsou věnovány informacím o výchově ke zdravému životnímu stylu (prevence úrazů, výživa, prevence nádorů, sexuální výchova, závislosti, pohyb).