Studium

Průvodce prváka

Studium | Studium

Průvodce prváka

02.10.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Studentský život na na 1. lékařské fakultě nabízí mnoho možností a má i svá tajná zákoutí. Co zařídit po nástupu na fakultu jako první? Kde sehnat knihy? Jak se vyznat ve fakultních budovách? Jak vyhrát souboj se zápočty a zkouškami? A kam se jít po jejich úspěšném složení pobavit? To vše najdete na stránkách publikace "Průvodce prváka," která vznikla spoluprací mnoha fakultních pracovišť, studentů i absolventů.

Zpravodajství televize "Z" - informační kampaň oboru adiktologie, aneb v čem měli reportéři pravdu?

Studium | Studium

Zpravodajství televize "Z" - informační kampaň oboru adiktologie, aneb v čem měli reportéři pravdu?

30.06.2014 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Televize "Z" je fiktivní kanál, který se zaměřuje na zpravodajství z oboru závislostí a užívání návykových látek. Jak tomu v komerčních televizích občas bývá, fakta a výsledky adiktologického výzkumu v ní nabývají nečekaných rozměrů. Seznamte se s odbornými poznatky, které stojí za "šokujícími reportážemi z terénu" a posuďte sami, co je na nich pravdy. Pokud by Vám informace z odborných článků nestačily, sáhněte po studiu adiktologie...

Adiktologie jako specializace ve zdravotnictví - přehled studijních programů

Studium | Studium

Adiktologie jako specializace ve zdravotnictví - přehled studijních programů

30.10.2012 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Zajímáte se o vliv návykových látek na chování lidí, na jejich vývoj, zdravotní stav a na jejich roli ve společnosti? Chcete se stát adiktologem, tedy odborníkem, který dokáže pomoci lidem ohroženým závislostním chováním a jejich nejbližšímu okolí? Máte zájem o to porozumět způsobům řešení problémů v oblasti veřejného a duševního zdraví, které vznikají v souvislosti s legálními i nelegálními drogami? Odpovědí je studium adiktologie!

Úřední hodiny kanceláře Centra adiktologie, tutorů a konzultační hodiny pedagogů

Studium | Studium

Úřední hodiny kanceláře Centra adiktologie, tutorů a konzultační hodiny pedagogů

24.02.2011 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Úřední hodiny kanceláře CA pro studenty oboru adiktologie jsou vždy v pondělí (9:00 - 14:00) a ve středu (10:00 - 15:00).

Pravidla pro citace v rámci výuky Kliniky adiktologie

Studium | Studium

Pravidla pro citace v rámci výuky Kliniky adiktologie

15.02.2008 | MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D.

V rámci výuky na Klinice adiktologie mají studenti za úkol vypracovat řadu autoreferátů, souhrnů a dalších dokumentů, jež vrcholí diplomovou prací. V rámci přípravy těchto je bezpodmínečne nutné dodržovat všechny etické principy (s důrazem na nepřípustnost plagiátorství) a zdroje, jež jsou použity, správně citovat. Pro instrukční účely slouží následující text a manuál v příloze (ke stažení je nutno být přihlášen nejméně s právy "student").

Vnitřní předpisy 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Studium | Studium

Vnitřní předpisy 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

28.08.2006 | Mgr. Jaroslav Vacek

Pravidla pro organizaci studia na 1. lékařské fakultě a studijní a zkušební řád jsou v příloze.