Pro budoucí studenty

Změna podoby přijímací zkoušky pro všechny formy oboru Adiktologie v roce 2017/2018

Pro budoucí studenty | Studium

Změna podoby přijímací zkoušky pro všechny formy oboru Adiktologie v roce 2017/2018

05.01.2017 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V akademickém roce 2017/2018 bude přijímací řízení poprvé od zahájení výuky oboru adiktologie složeno pouze z písemného testu. Nově je zrušena ústní část přijímací zkoušky.

Bakalářské studium adiktologie

Pro budoucí studenty | Studium

Bakalářské studium adiktologie

06.04.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Zajímá Tě problematika závislostí a pomoc lidem, kteří užívají návykové látky? Bakalářské studium adiktologie je zajímavý nelékařský zdravotnický obor na 1. LF UK vyučovaný v prezenční i kombinované formě. Nabízí pestré studium vyučované předními odborníky v oboru adiktologie a mezioborové vzdělání s kvalifikací pro samostatnou práci ve zdravotnictví.

Navazující magisterské studium adiktologie

Pro budoucí studenty | Studium

Navazující magisterské studium adiktologie

06.04.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Magisterské studium adiktologie je navazující magisterský obor na 1. lékařské fakultě UK zabývající se problematikou užívání návykových látek a závislosti. Nabízí pestré mezioborové studium vyučované předními odborníky v oboru adiktologie.

Důležité informace o navazujícím magisterském studiu oboru adiktologie

Pro budoucí studenty | Studium

Důležité informace o navazujícím magisterském studiu oboru adiktologie

06.04.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Ve školním roce 2017/2018 bude na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již po osmé zahájeno denní studium adiktologie na magisterské úrovni a opakovaně se otevírá také kombinovaná forma tohoto studia. Magisterské studium, jakožto dvouleté studium navazující na bakalářskou formu, poskytne studentům rozšířené a prohloubené vzdělání v oblastech prevence, léčby a následné péče o uživatele drog. Ke studiu se mohou přihlásit absolventi jakéhokoli bakalářského oboru.

Aktuální informace o termínech přijímacích zkoušek 2017/2018

Pro budoucí studenty | Studium

Aktuální informace o termínech přijímacích zkoušek 2017/2018

06.04.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Přijímací zkoušky pro obor adiktologie jsou obě formy bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu tvořeny písemným testem z biologie a adiktologie.

Informace o počtech přijímaných studentů v roce 2017/2018

Pro budoucí studenty | Studium

Informace o počtech přijímaných studentů v roce 2017/2018

06.04.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Uchazeči o studium oboru adiktologie v bakalářské i navazující magisterské formě skládají dva písemné znalostní testy, z biologie a adiktologie.