Pro budoucí studenty

Změna podoby přijímací zkoušky pro všechny formy oboru Adiktologie v roce 2017/2018

Pro budoucí studenty | Studium

Změna podoby přijímací zkoušky pro všechny formy oboru Adiktologie v roce 2017/2018

05.01.2017 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V akademickém roce 2017/2018 bude přijímací řízení poprvé od zahájení výuky oboru adiktologie složeno pouze z písemného testu. Nově je zrušena ústní část přijímací zkoušky.

Navazující magisterské studium adiktologie

Pro budoucí studenty | Studium

Navazující magisterské studium adiktologie

06.04.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Magisterské studium adiktologie je navazující magisterský obor na 1. lékařské fakultě UK zabývající se problematikou užívání návykových látek a závislosti. Nabízí pestré mezioborové studium vyučované předními odborníky v oboru adiktologie.

Bakalářské studium adiktologie

Pro budoucí studenty | Studium

Bakalářské studium adiktologie

06.04.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Zajímá Tě problematika závislostí a pomoc lidem, kteří užívají návykové látky? Bakalářské studium adiktologie je zajímavý nelékařský zdravotnický obor na 1. LF UK vyučovaný v prezenční i kombinované formě. Nabízí pestré studium vyučované předními odborníky v oboru adiktologie a mezioborové vzdělání s kvalifikací pro samostatnou práci ve zdravotnictví.

Informace o přijímacím řízení pro bakalářský obor adiktologie 2017/2018

Pro budoucí studenty | Studium

Informace o přijímacím řízení pro bakalářský obor adiktologie 2017/2018

06.04.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Uchazeči o studium bakalářského oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v této části naleznou řadu praktických informací souvisejících s přijímacím řízením.

Informace o přijímacím řízení pro navazující magisterské studium adiktologie 2017/2018

Pro budoucí studenty | Studium

Informace o přijímacím řízení pro navazující magisterské studium adiktologie 2017/2018

06.04.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Uchazeči o studium navazujícího magisterského oboru adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v této části naleznou řadu praktických informací souvisejících s přijímacím řízením. Ve školním roce 2017/2018 otevíráme již šestým rokem prezenční i kombinovanou formu magisterského studia.

Podmínky upuštění od přijímací zkoušky pro NMgr. studium - JEN PRO ABSOLVENTY BC. ADIKTOLOGIE

Pro budoucí studenty | Studium

Podmínky upuštění od přijímací zkoušky pro NMgr. studium - JEN PRO ABSOLVENTY BC. ADIKTOLOGIE

06.04.2016 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Děkan fakulty stanovil podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky pro absolventy bakalářského studia oboru adiktologie, kteří ukončí studium ve školním roce 2016/2017.