Nelátkové závislosti

Technologické závislosti

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Technologické závislosti

16.11.2011 | Mgr. Jaroslav Vacek

Může být člověk závislý na internetu, televizi či mobilním telefonu? Dá se říci, že společnost jako celek již na různých technologiích závislá je, ale u jednotlivce se o závislosti na technologiích v patologickém smyslu dá hovořit v určitých případech také.

Behaviorální závislosti

Nelátkové závislosti | Informace z adiktologie

Behaviorální závislosti

09.08.2011 | Mgr. Jaroslav Vacek

Behaviorální závislosti (lépe řečeno závislostní chování) nebo též nelátkové závislosti, závislosti bez substancí představují pro adiktologii relativně nové pole působnosti. Kromě závislosti na návykových látkách se v populaci stále častěji vyskytují nové typy závislostního chování, které souvisejí zejména se změnou životního stylu a využíváním nových technologií. Patří sem např. patologické hráčství (gambling - závislost na hazardu), závislost na internetu nebo počítačových hrách a mnoho dalších v současné době velmi populárních závislostí. Předem se omlouváme všem odborníkům za ne zcela přesné používání slova "závislost", které je z medicínského pohledu spojeno pouze s užíváním návykových látek, nicméně přesnější pojem "závislostní chování" nám připadá trochu krkolomný.