Lucie Jurystová

Gender-specific effectiveness of the Unplugged preventive intervention in reducing substance use among Czech adolescents

Lucie Jurystová | Publikace KA

Gender-specific effectiveness of the Unplugged preventive intervention in reducing substance use among Czech adolescents

11.04.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Impact evaluations of the school-based Unplugged prevention intervention have shown it to have a measurably positive preventive effect on the Czech school population, but only limited data are available to identify its effectiveness in gender-specifi c terms.

Metodika prevence užívání návykových látek Unplugged – zkušenosti v České republice

Lucie Jurystová | Publikace KA

Metodika prevence užívání návykových látek Unplugged – zkušenosti v České republice

09.11.2011 | Mgr. Lucie Jurystová

Článek pojednává o mezinárodním preventivním programu Unplugged, který byl implementován a ověřován v podmínkách českých škol. Jedná se o program o 12ti lekcích určený žákům 6.-7. ročníků ZŠ. Ty vycházejí z principu komplexního vlivu sociálního prostředí, tedy kombinují edukaci v oblasti životních dovedností s tzn. normativním vzděláváním. Zahrnuje 3 komponenty: informace a postoje, interpersonální a intrapersonální dovednosti. Program je realizován školními metodiky prevence v rámci jedné vyučovací hodiny ve třídě. V článku se čtenář dozví především o zkušenostech ze škol, v nichž byl program pilotně ověřován, o efektivitě programu a systému školení v metodice.