Bakalářské práce

Závažné klinické projevy klientů terapeutických komunit v kontextu komorbidity ADHD

Bakalářské práce | Studium

Závažné klinické projevy klientů terapeutických komunit v kontextu komorbidity ADHD

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Tato bakalářská práce je subvýzkumem projektu zaměřeného na vliv ADHD na vybrané psychické funkce, životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách.

Pilotní provoz Systému výkaznictví preventivních aktivit pro školy a školská zařízení

Bakalářské práce | Studium

Pilotní provoz Systému výkaznictví preventivních aktivit pro školy a školská zařízení

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza zpětných vazeb od školních metodiků prevence.

Práce s rodinou klienta

Bakalářské práce | Studium

Práce s rodinou klienta

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Tato bakalářská práce se zabývá tématem rodinné terapie.

Alternativní způsoby aplikace u injekčních uživatelů drog

Bakalářské práce | Studium

Alternativní způsoby aplikace u injekčních uživatelů drog

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem práce bylo zjistit míru informovanosti, motivace a postoje klientů na otevřené drogové scéně v Praze k alternativním způsobům aplikace.

Možnosti a meze testování dětí při podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou na vybraných pražských středních odborných učilištích

Bakalářské práce | Studium

Možnosti a meze testování dětí při podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou na vybraných pražských středních odborných učilištích

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Tato práce se zabývá využitím nástroje testování dětí při (důvodném) podezření na akutní intoxikaci návykovou látkou.

Kouření a akutní koronární syndrom

Bakalářské práce | Studium

Kouření a akutní koronární syndrom

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této bakalářské práce je posoudit souvislost mezi kouřením tabákových výrobků a vznikem akutního koronárního syndromu (AKS), zejména s ohledem na věk.