Bakalářské práce

Rizikové sexuální chování a rekreační užívání drog na českobudějovické taneční scéně: korelační studie

Bakalářské práce | Studium

Rizikové sexuální chování a rekreační užívání drog na českobudějovické taneční scéně: korelační studie

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem práce je zjistit souvislosti mezi užíváním návykových látek a rizikovým sexuálním chováním u návštěvníků tanečních akcí na českobudějovické taneční scéně.

Rodičovská kontrola a rodičovská vřelost, jejich vztah k pití alkoholu u žáků 6. tříd zapojených do preventivního programu Unplugged a genderové rozdíly v tomto vztahu

Bakalářské práce | Studium

Rodičovská kontrola a rodičovská vřelost, jejich vztah k pití alkoholu u žáků 6. tříd zapojených do preventivního programu Unplugged a genderové rozdíly v tomto vztahu

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem práce je zjistit, zda a jak těsný je vztah mezi rodičovskou kontrolou a vřelostí a prevalencí pití alkoholu u dětí v šestých třídách zapojených do primárně preventivního programu Unplugged. Studie se zabývá zvlášť mateřským a otcovským působením na děti.

Závažné klinické projevy klientů terapeutických komunit v kontextu komorbidity ADHD

Bakalářské práce | Studium

Závažné klinické projevy klientů terapeutických komunit v kontextu komorbidity ADHD

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Tato bakalářská práce je subvýzkumem projektu zaměřeného na vliv ADHD na vybrané psychické funkce, životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách.

Pilotní provoz Systému výkaznictví preventivních aktivit pro školy a školská zařízení

Bakalářské práce | Studium

Pilotní provoz Systému výkaznictví preventivních aktivit pro školy a školská zařízení

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza zpětných vazeb od školních metodiků prevence.

Práce s rodinou klienta

Bakalářské práce | Studium

Práce s rodinou klienta

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Tato bakalářská práce se zabývá tématem rodinné terapie.

Kouření a akutní koronární syndrom

Bakalářské práce | Studium

Kouření a akutní koronární syndrom

07.09.2016 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Cílem této bakalářské práce je posoudit souvislost mezi kouřením tabákových výrobků a vznikem akutního koronárního syndromu (AKS), zejména s ohledem na věk.