Minulé ročníky

Cena adiktologie 2014

Minulé ročníky | Cena adiktologie

Cena adiktologie 2014

22.06.2016 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Zástupci Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Rady Ceny adiktologie, Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně a České asociace adiktologů předali již po deváté Cenu Kiron a Cenu adiktologie. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na závěr odborné konference "Reflexe koncepčních změn, koordinace a financování oboru adiktologie" konané v rámci projektu PRVOUK - P 03 / LF1 / 9, která se konala 11. 12. 2014 v prostorách děkanátu 1. LF UK a VFN.

Cena adiktologie 2015

Minulé ročníky | Cena adiktologie

Cena adiktologie 2015

22.06.2016 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Rok 2015 byl pro Cenu adiktologie výjimečným rokem, neboť toto prestižní ocenění bylo uděleno již jubilejním - desátým rokem. Tak, jak je již tradiční, před samotným udělením ocenění se konala národní odborná konference, v tomto roce zaměřená na problematiku závislosti na tabáku. Konference opět probíhala pod záštitou ředitelky VFN v Praze Dany Juráskové a děkana 1. LF UK v Praze Aleksiho Šeda v reprezentativních prostorách děkanátu.

Cena Adiktologie a cena Kiron za rok 2016

Minulé ročníky | Cena adiktologie

Cena Adiktologie a cena Kiron za rok 2016

07.12.2015 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Jako každý rok i tento, již 11. ročník Ceny Adiktologie a ceny Kiron byl spojený s tematickou národní adiktologickou konferencí zaměřenou na vědecko-výzkumnou činnost v oboru adiktologie pregraduálních a postgraduálních studentů.

Cena Adiktologie a Cena Kiron za rok 2015

Minulé ročníky | Cena adiktologie

Cena Adiktologie a Cena Kiron za rok 2015

03.12.2014 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Zástupci Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, SCANu, Rady Ceny adiktologie a Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně a České asociace adiktologů předali již po desáté Cenu Kiron a Cenu Adiktologie. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na závěr odborné konference "Program Zdraví 2020 jako příležitost pro rozvoj preventivních a léčebných opatření také v adiktologii?" konané v rámci projektu PRVOUK - P 03 / LF1 / 9, která se konala 10. 12. 2015 v prostorách děkanátu 1. LF UK a VFN v Praze.

Cena adiktologie 2013

Minulé ročníky | Cena adiktologie

Cena adiktologie 2013

12.12.2013 | Bc. Michaela Namyslovová

Zástupci Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Rady Ceny adiktologie a Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně předali již po osmé Cenu Kiron a Ceny adiktologie. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo na závěr odborné konference ESF projektu NETAD Bílá místa na mapě adiktologických služeb, která se konala 12. 12. 2013 v prostorách Děkanátu 1. LF UK a VFN.

Cena adiktologie 2012

Minulé ročníky | Cena adiktologie

Cena adiktologie 2012

07.02.2013 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Dne 22. 12. 2012 proběhla v Lékařském domě regionální konference projektu NETAD zaměřená na problematiku Dětí a dospívající v adiktologických službách, v jejímž rámci byli vyhlášeni vítězové již 7. ročníku Ceny adiktologie. Cenu adiktologie získal doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult. a Cenu "Kiron" získalo P-centrum z Olomouce.