Nástroje pro hodnocení kurzů

Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (1)

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (1)

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci udělení známky 1-5 s možností vyjádření se u některých otázek.

Evaluační nástroj pro hodnocení vzdělávacího kurzu nebo preventivního programu

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační nástroj pro hodnocení vzdělávacího kurzu nebo preventivního programu

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci udělení známek, ale především formou otevřených otázek.

Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (2)

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (2)

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci výběru z možností odpovědi a jedné otevřené a polootevřené otázky.

Evaluační nástroj pro průběžnou evaluaci Specializačního studia pro školní metodiky prevence

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační nástroj pro průběžnou evaluaci Specializačního studia pro školní metodiky prevence

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen pro průběžnou evaluaci podávanou účastníky Specializačního studia pro školní metodiky prevence. Dotazník mapuje spokojenost s materiálně-technickým zabezpečením kurzu, dále se zabývá osobou lektora, reflektuje celkový dojem ze setkání a užitečnost nabytých informací a dovedností, stejně jako možnost bližšího poznání sebe sama.

Evaluační nástroj pro rámcové hodnocení efektivity Specializačního studia pro školní metodiky prevence

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační nástroj pro rámcové hodnocení efektivity Specializačního studia pro školní metodiky prevence

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen pro frekventanty Specializačního studia pro školní metodiky prevence. Jde o evaluační dotazník, který slouží k vyhodnocení efektivity celého vzdělávacího cyklu.

Evaluační nástroj pro hodnocení kurzu lektorem/lektory

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační nástroj pro hodnocení kurzu lektorem/lektory

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je zaměřen na hodnocení kurzu lektorem. Postihuje oblast materiálně-technického zázemí včetně učebních pomůcek, chování a projevů účastníků kurzu (aktivita/pasivita, spolupráce) a dále splnění stanovených cílů výuky.