Nástroje pro hodnocení kurzů

Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (3)

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (3)

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu prostřednictvím 3 až 5položkových hodnotících škál, dichotomických otázek i otevřených otázek.

Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (2)

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (2)

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu prostřednictvím uzavřených otázek – 3položková škála, dichotomické otázky (ano/ne), otevřené otázky.

Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (1)

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (1)

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci kvantitativních (hodnotící škála od 1 do 5) i kvalitativních ukazatelů (otevřených otázek).

Evaluační dotazník pro hodnocení výjezdního vzdělávacího kurzu/semináře

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační dotazník pro hodnocení výjezdního vzdělávacího kurzu/semináře

12.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci „známkování“, otevřených i polouzavřených i otevřených otázek.

Nástroje pro hodnocení vzdělávacích aktivit

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Nástroje pro hodnocení vzdělávacích aktivit

31.08.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Stejně tak jako provádění evaluace preventivních aktivit realizovaných pro děti a dospívající, je důležité umět vyhodnotit vzdělávací aktivitu, v níž se frekventanti školí pro konkrétní preventivní intervence, programy a metodiky. Zpětné vazby od frekventantů mohou poskytnout cenné impulsy pro rekonstrukci a inovaci těchto kurzů. Provádění pravidelné evaluace je významné nejen pro udržení vysoké úrovně vzdělávacích aktivit, ale také vzhledem k reflektování praktických potřeb účastníků a pro zapojování vhodných lektorů.