Nástroje pro hodnocení kurzů

Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (2)

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (2)

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci výběru z možností odpovědi a jedné otevřené a polootevřené otázky.

Evaluační nástroj pro průběžnou evaluaci Specializačního studia pro školní metodiky prevence

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační nástroj pro průběžnou evaluaci Specializačního studia pro školní metodiky prevence

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen pro průběžnou evaluaci podávanou účastníky Specializačního studia pro školní metodiky prevence. Dotazník mapuje spokojenost s materiálně-technickým zabezpečením kurzu, dále se zabývá osobou lektora, reflektuje celkový dojem ze setkání a užitečnost nabytých informací a dovedností, stejně jako možnost bližšího poznání sebe sama.

Evaluační nástroj pro rámcové hodnocení efektivity Specializačního studia pro školní metodiky prevence

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační nástroj pro rámcové hodnocení efektivity Specializačního studia pro školní metodiky prevence

13.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen pro frekventanty Specializačního studia pro školní metodiky prevence. Jde o evaluační dotazník, který slouží k vyhodnocení efektivity celého vzdělávacího cyklu.

Evaluační dotazník pro hodnocení výjezdního vzdělávacího kurzu/semináře

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Evaluační dotazník pro hodnocení výjezdního vzdělávacího kurzu/semináře

12.09.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci „známkování“, otevřených i polouzavřených i otevřených otázek.

Nástroje pro hodnocení vzdělávacích aktivit

Nástroje pro hodnocení kurzů | Evaluační centrum

Nástroje pro hodnocení vzdělávacích aktivit

31.08.2012 | Mgr. Lucie Jurystová

Stejně tak jako provádění evaluace preventivních aktivit realizovaných pro děti a dospívající, je důležité umět vyhodnotit vzdělávací aktivitu, v níž se frekventanti školí pro konkrétní preventivní intervence, programy a metodiky. Zpětné vazby od frekventantů mohou poskytnout cenné impulsy pro rekonstrukci a inovaci těchto kurzů. Provádění pravidelné evaluace je významné nejen pro udržení vysoké úrovně vzdělávacích aktivit, ale také vzhledem k reflektování praktických potřeb účastníků a pro zapojování vhodných lektorů.