NETAD

Koncepční návrhy a změny v oboru adiktologie: informační seminář věnovaný klíčovým výstupům projektu NETAD

NETAD | Projekty kliniky

Koncepční návrhy a změny v oboru adiktologie: informační seminář věnovaný klíčovým výstupům projektu NETAD

27.03.2014 | Michaela Namyslovová

V lednu - březnu 2014 proběhl informační seminář spojený s následnou panelovou diskusí v 6 městech: v Brně, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích.

Popis sítě substituční léčby

NETAD | Projekty kliniky

Popis sítě substituční léčby

06.12.2013 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V rámci projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR byly vytvořeny popisy sítí vybraných adiktologických služeb. Na tomto místě bude popsána síť substituční léčby.

Analýza výzkumného potenciálu sítě terapeutických komunit

NETAD | Projekty kliniky

Analýza výzkumného potenciálu sítě terapeutických komunit

06.12.2013 | PhDr. Lenka Čablová

V rámci projektu NETAD bylo realizováno celkem 6 analýz připravenosti adiktologických sítí pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu. V tomto článku budou představeny výsledky analýzy sítě terapeutických komunit.

Popis sítě služeb následné péče

NETAD | Projekty kliniky

Popis sítě služeb následné péče

06.12.2013 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V rámci projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR byly vytvořeny popisy sítí vybraných adiktologických služeb. Na tomto místě bude popsána síť služeb následné péče.

Analýza výzkumného potenciálu sítě krátkodobé a střednědobé ústavní léčby

NETAD | Projekty kliniky

Analýza výzkumného potenciálu sítě krátkodobé a střednědobé ústavní léčby

06.12.2013 | PhDr. Lenka Čablová

V rámci projektu NETAD bylo realizováno celkem 6 analýz připravenosti adiktologických sítí pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu. V tomto článku budou představeny výsledky analýzy sítě krátkodobé a střednědobé ústavní léčby.

Analýza výzkumného potenciálu sítě substituční léčby

NETAD | Projekty kliniky

Analýza výzkumného potenciálu sítě substituční léčby

04.12.2013 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V rámci projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, bylo realizováno 6 analýz připravenosti adiktologických sítí pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu.