Aktuální nabídka

Metodika prevence pro 1. stupeň základní školy "Kočičí zahrada" aneb Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování

Aktuální nabídka | Celoživotní vzdělávání

Metodika prevence pro 1. stupeň základní školy "Kočičí zahrada" aneb Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování

05.05.2015 | Mgr. Lucie Jurystová

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP (č.j.: MSMT-1913/2013-201-147) je určen pro pedagogy 1. stupně ZŠ a nabízen exkluzivně prostřednictvím Kliniky adiktologie a Semiramis o.s. Certifikované lektorky pro školení zájemců v metodice Kočičí zahrada pro ČR: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Tereza Kaufová, Mgr. Markéta Exnerová

Metodika prevence užívání návykových látek pro 2. stupeň základní školy "Unplugged"

Aktuální nabídka | Celoživotní vzdělávání

Metodika prevence užívání návykových látek pro 2. stupeň základní školy "Unplugged"

05.05.2015 | Mgr. Lucie Jurystová

kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP - č.j. 48999/2012-201-1038 je určen především pedagogickým pracovníkům na pozici školního metodika prevence (ale také dalším pedagogickým pracovníkům, kteří ve své praxi pracují s třídním kolektivem).

Specializační studium pro školní metodiky prevence - jaro 2015

Aktuální nabídka | Celoživotní vzdělávání

Specializační studium pro školní metodiky prevence - jaro 2015

17.09.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze otevírá Specializační studium pro školní metodiky prevence (Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9c). Studium je akreditováno MŠMT (DVPP): 11366/2013-201 a je určeno všem, kteří se připravují nebo vykonávají práci školního metodika prevence.

Specializační studium pro školní metodiky prevence - jaro 2016

Aktuální nabídka | Celoživotní vzdělávání

Specializační studium pro školní metodiky prevence - jaro 2016

17.09.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze otevírá Specializační studium pro školní metodiky prevence (Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9c). Studium je akreditováno MŠMT (DVPP): 11366/2013-201 a je určeno všem, kteří se připravují nebo vykonávají práci školního metodika prevence.

Certifikované kurzy pro adiktology pro získání zvláštní odborné způsobilosti - podzimní termín

Aktuální nabídka | Celoživotní vzdělávání

Certifikované kurzy pro adiktology pro získání zvláštní odborné způsobilosti - podzimní termín

11.07.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

Nabízíme 2 certifikované kurzy, akreditované MZ ČR: Vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro adiktology (akreditace MZČR č. j. 80899/2011/VZV) a Prevence předávkování návykovými látkami u dospělých: základní kurz (akreditace MZČR č. j. 74013/2011/VZV).

Specializační studium pro školní metodiky prevence - jaro 2014

Aktuální nabídka | Celoživotní vzdělávání

Specializační studium pro školní metodiky prevence - jaro 2014

15.10.2013 | Mgr. Lucie Jurystová

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze otevírá Specializační studium pro školní metodiky prevence (Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9c). Studium je akreditováno MŠMT (DVPP): 11366/2013-201 a je určeno všem, kteří se připravují nebo vykonávají práci školního metodika prevence.