Aktuální nabídka

Specializační studium pro školní metodiky prevence: 2017/2018

Aktuální nabídka | Celoživotní vzdělávání

Specializační studium pro školní metodiky prevence: 2017/2018

04.09.2017 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Specializační studium pro školní metodiky prevence (Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9c). Studium je akreditováno MŠMT (DVPP): 11366/2013-201 a je určeno všem, kteří se připravují nebo vykonávají práci školního metodika prevence.

Metodika prevence pro 1. stupeň základní školy "Kočičí zahrada" aneb Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování

Aktuální nabídka | Celoživotní vzdělávání

Metodika prevence pro 1. stupeň základní školy "Kočičí zahrada" aneb Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování

12.06.2017 | Mgr. Lucie Jurystová

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP (č.j.: MSMT-1913/2013-201-147) je určen pro pedagogy 1. stupně ZŠ a nabízen exkluzivně prostřednictvím Kliniky adiktologie a Semiramis o.s. Certifikované lektorky pro školení zájemců v metodice Kočičí zahrada pro ČR: PhDr. Lenka Skácelová, Mgr. Markéta Jírová Exnerová

Metodika prevence užívání návykových látek pro 2. stupeň základní školy "Unplugged"

Aktuální nabídka | Celoživotní vzdělávání

Metodika prevence užívání návykových látek pro 2. stupeň základní školy "Unplugged"

12.06.2017 | Mgr. Lucie Jurystová

kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP - č.j. 48999/2012-201-1038 je určen především pedagogickým pracovníkům na pozici školního metodika prevence (ale také dalším pedagogickým pracovníkům, kteří ve své praxi pracují s třídním kolektivem).

Evaluace jako základ primárně preventivních aktivit z pohledu teorie i praxe

Aktuální nabídka | Celoživotní vzdělávání

Evaluace jako základ primárně preventivních aktivit z pohledu teorie i praxe

15.05.2017 | Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Tento kurz má za cíl seznámit účastníky s principy evaluace primárně preventivních aktivit a naučit je, jak samostatně zvládnout proces vyhodnocení programu. Evaluace je důležitou součástí každého preventivního programu a v kompetenci školních metodiků prevence i dalších odborníků by mělo být zvládnutí její realizace.