Nabízená témata

Metodika prevence pro rodiče Unplugged

Nabízená témata | Celoživotní vzdělávání

Metodika prevence pro rodiče Unplugged

22.05.2015 | Mgr. Lucie Jurystová

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, č.j.: MSMT-1913/2013-201-147 vhodně doplňuje metodiku Unplugged pro žáky.

Metodika prevence pro 1. stupeň základní školy "Kočičí zahrada" aneb Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování

Nabízená témata | Celoživotní vzdělávání

Metodika prevence pro 1. stupeň základní školy "Kočičí zahrada" aneb Rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování

05.05.2015 | Mgr. Lucie Jurystová

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP (č.j.: MSMT-1913/2013-201-147) je určen pro pedagogy 1. stupně ZŠ.

Metodika prevence užívání návykových látek pro 2. stupeň základní školy "Unplugged"

Nabízená témata | Celoživotní vzdělávání

Metodika prevence užívání návykových látek pro 2. stupeň základní školy "Unplugged"

05.05.2015 | Mgr. Lucie Jurystová

Kurz akreditovaný MŠMT v rámci DVPP - č.j. 48999/2012-201-1038 je určen především pedagogickým pracovníkům na pozici školního metodika prevence (ale také dalším pedagogickým pracovníkům, kteří ve své praxi pracují s třídním kolektivem).