Aktuální nabídka

Purkyňky

Aktuální nabídka | Celoživotní vzdělávání

Purkyňky

05.12.2013 | Mgr. Lucie Jurystová

Purkyňky známé rovněž jako Pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP se konají pravidelně každou 1. středu v měsíci v Aule Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Apolinářské 4a, Praha 2.