Lůžkové provozy

Detoxifikační jednotka

Lůžkové provozy | Klinický provoz

Detoxifikační jednotka

16.11.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Detoxifikační jednotka je lůžkové oddělní uzavřeného typu, které poskytuje detoxikaci („vystřízlivění“) a detoxifikaci (léčba „abstinenčních příznaků“) pacientům závislým na návykových látkách. Jedná se o zdravotnické zařízení. Nejedná se o zařízení poskytující akutní lůžkovou péči, oddělení nesupluje činnost záchytné stanice. Léčba je vždy dobrovolná. Oddělení je koedukované (muži a ženy). Pobyt je určen především pacientům, kteří po pobytu na detoxifikační jednotce následně pokračují ve vlastní léčbě závislosti (ambulantní léčba, lůžkové oddělení –režimová léčba, rezidenční léčba).

Lůžkové oddělení - muži

Lůžkové provozy | Klinický provoz

Lůžkové oddělení - muži

16.11.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Mužské lůžkové oddělení nabízí komplexní léčebný program v délce 13 týdnů s důrazem na psychoterapii, individuální přístup a zapojení co největšího množství podpůrných programů a doporučení (programy prevence relapsu, rodinné poradenství, psychiatrická péče, farmakologie, zlepšení fyzické kondice, zvyšování frustrační tolerance atd.). Začlenění v rámci Kliniky adiktologie a Všeobecné fakultní nemocnice umožňuje nabídnout pacientům také řešení složitějších somatických psychických a rodinných problémů bez nutnosti přerušování léčby (individuální a rodinná terapie, léčba disulfiramem, léčba anticravingovými preparáty, detoxifikace před nástupem do léčby, zajišťovací pobyty při recidivě onemocnění atd.).

Lůžkové oddělení - ženy

Lůžkové provozy | Klinický provoz

Lůžkové oddělení - ženy

16.11.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Oddělení poskytuje léčbu závislosti na návykových látkách (i u pacientek s duálními diagnózami) s využitím komplexního léčebného programu, zaměřeného na rehabilitaci tělesnou, psychickou (včetně rehabilitace kognitivních funkcí) i sociální, a rozsáhlého doléčovacího programu, zaměřeného na udržení dobrého psychického a somatického stavu, obnovení vztahů a další rozvoj osobnosti. Cílem léčby je pomoci pacientkám dosáhnout takových změn, aby dokázaly zvládnout požadavky běžného života a žít kvalitní a spokojený život bez užívání návykových látek.