Drogy a zákon

Data tresněprávního sektoru na veřejně přístupných webech

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Data tresněprávního sektoru na veřejně přístupných webech

12.07.2006 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Text obsahuje odkazy na veřejně přístupné weby, obsahující statistická data z tresněprávní oblasti.

Ustanovení § 187 trestního zákona - rozbor skutkové podstaty trestného činu

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Ustanovení § 187 trestního zákona - rozbor skutkové podstaty trestného činu

07.07.2006 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Autor se v příspěvku zaobírá rozborem znaků skutkové podstaty trestného činu (SPTČ) nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 trestního zákon a jejich jednotlivými aspekty.

Právní úprava drogových trestných činů v trestním zákoníku Dánského království

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Právní úprava drogových trestných činů v trestním zákoníku Dánského království

03.07.2006 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Autor se v článku zabývá dvěma základními ustanoveními Dánského trestního zákoníku, která postihují nelegální zacházení s omamnými a psychotropními látkami. Jedná se o analogická ustanovení, která jsou v trestním zákoníku České republiky zařazena pod § 187 - § 188a) trestního zákona.

Právní úprava drogových trestných činů v trestním zákoníku Švédského království

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Právní úprava drogových trestných činů v trestním zákoníku Švédského království

03.07.2006 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Autor v příspěvku předkládá základní ustanovení Švédského trestního zákoníku, která upravují drogovou oblast.

Nedbalostní zavinění smrti ve Francouzském trestním právu s ohledem na porovnání s trestním právem České republiky

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Nedbalostní zavinění smrti ve Francouzském trestním právu s ohledem na porovnání s trestním právem České republiky

03.07.2006 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Autor v příspěvku předkládá základní úpravu nedbalostního zavinění smrti ve Francouzském trestním právu v provonání s legislativní úpravou trestního práva České republiky.

Sněmovní tisk č. 744 - návrh rekodifikace trestního zákoníku

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Sněmovní tisk č. 744 - návrh rekodifikace trestního zákoníku

03.07.2006 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Autor ve zkrácené formě předkládá návrh rekodifikovaného trestního zákoníku v oblasti ustanovení, které nahrazuje současnou platnou úpravu boje proti nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami.