Drogy a zákon

Sněmovní tisk č. 744 - návrh rekodifikace trestního zákoníku

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Sněmovní tisk č. 744 - návrh rekodifikace trestního zákoníku

03.07.2006 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Autor ve zkrácené formě předkládá návrh rekodifikovaného trestního zákoníku v oblasti ustanovení, které nahrazuje současnou platnou úpravu boje proti nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

Zákon o sociálních službách

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Zákon o sociálních službách

12.05.2006 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Ve Sbírce zákonů (částka 37, 31. března 2006) byl vyhlášen zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nabývá účinnosti dne 1. ledna 2007.

Nové číslo Zaostřeno na drogy 2/2006 - Uživatelé drog v konfliktu se zákonem (Právní problémy související s užíváním drog)

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Nové číslo Zaostřeno na drogy 2/2006 - Uživatelé drog v konfliktu se zákonem (Právní problémy související s užíváním drog)

04.05.2006 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti / Úřad vlády ČR vydaly další číslo periodika Zaostřeno na drogy, č. 2/2006 - Uživatelé v kontliktu se zákonem (Právní problémy související s užíváním drog).

Přehled alternativních trestů a postupů

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Přehled alternativních trestů a postupů

03.03.2006 | Mgr. Pavlína Gabrhelíková Ph.D.

Článek nabízí základní přehled a stručnou charakteristiku alternativních postupů a trestů, které mohou být uloženy pachatelům trestné činnosti. Přehled by měl posloužit jako vodítko k základní orientaci v alternativách, které česká trestní legislativa v současné době umožňuje pachatelům trestné činnosti, a tedy i uživatelům drog, ukládat.

Postavení Policie ČR podle zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jednotlivá oprávnění a povinnosti policistů na území České republiky

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Postavení Policie ČR podle zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jednotlivá oprávnění a povinnosti policistů na území České republiky

01.03.2006 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Na základě existence zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na jeho aplikaci vůči fyzickým a právnickým osobám vznikají Policii České republiky/policistům určitá oprávnění, ale i práva. Je zřejmé, že s ohledem na homogennost právního prostředí České republiky není tento zákon jediný, podle nějž je Policie ČR/policisté oprávněni postupovat. Je však třeba si uvědomit, že je to jeden ze základních zákonů pro Policii ČR a je velmi vhodné a účelné alespoň v hrubých rysech se v něm orientovat. Otázka rozsahu oprávnění a policistů je častým tématem jak pro pracovníky pomáhajících organizací zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí a bezprostředně se dotýká také samotných uživatelů legálních i nelegálních návykových látek.