Drogy a zákon

Uruguay legalizuje konopí, inspiruje se známými modely

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Uruguay legalizuje konopí, inspiruje se známými modely

06.11.2013 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Urguay se rozhodla pro legalizaci konopí. Je tak prvním státem mimo území USA, který překračuje mezinárodní úmluvy OSN a reguluje trh nabídky. V dosavadních návrzích se zrcadlí zkušenosti s regulovaným trhem konopí v různých zemích světa.

Rozhodnutí Ústavního soudu o množství větším než malém omamné a psychotropní látky

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Rozhodnutí Ústavního soudu o množství větším než malém omamné a psychotropní látky

29.10.2013 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Dne 23. července 2013 Ústavní soud ČR rozhodl o zrušení prováděcího předpisu, kterým bylo stanoveno konkrétní množství větší než malé omamné a psychotropní látky pro potřeby skutkových podstat drogových trestných činů. Nález Ústavního soudu byl publikován se Sbírce zákonů pod č. 259/2013 Sb. dne 23.8.2013 a v tentýž den nabyl účinnosti.

Právní úprava léčebného konopí

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Právní úprava léčebného konopí

19.03.2013 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Ve sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 50 / 2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o obětech trestných činů

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Zákon o obětech trestných činů

13.03.2013 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Ve sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 45 / 2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

Vyšetřování návykových látek v krvi a/nebo v moči

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Vyšetřování návykových látek v krvi a/nebo v moči

29.01.2013 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

V částce 9, ročníku 2012 Věstníku Ministerstva zdravonictví České republiky byl dne 27. listopadu 2012 zveřejněn "Metodický pokyn pro postup při vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi a/nebo v moči".

Příkaz k zjištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu podle § 88a) tr. řádu - zrušení rozhodnutím Ústavního soudu

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Příkaz k zjištění údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu podle § 88a) tr. řádu - zrušení rozhodnutím Ústavního soudu

23.10.2012 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Ústavní soud ve svém rozhodnutí sp. zn. Pl. ÚS 24/11 ze dne 20. prosince 2011 zrušil ustanovení § 88a) tr. řádu, které umožňovalo orgánům činným v trestním řízení zjišťovat údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu. Předmětné ustanovení bylo využíváno orgány činnými v trestním řízení rovněž při dokazování drogové trestné činnosti.