Drogy a zákon

Trestní odpovědnost právnických osob

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Trestní odpovědnost právnických osob

16.01.2012 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti nový zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Veřejnost a trestní politika

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Veřejnost a trestní politika

12.01.2012 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek informuje o studii realizované Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, jehož předmětem byla studie zabývající se veřejným míněním o zásadních aspektech z oblasti trestní politiky.

Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení

12.01.2012 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek informuje o průběhu a výsledcích penologického výzkumu s názvem "Možnosti a problémy resocializace vězňů, účinnost programů zacházení", který byl realizován Institutem pro kriminologii a sociální prevenci v letech 2008 - 2010.

Kriminologický slovník

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Kriminologický slovník

14.12.2011 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek podává základní informaci o prvním výkladovém kriminologickém slovníku v české kriminologické literatuře.

Vybrané aspekty drogové problematiky z pohledu občanů

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Vybrané aspekty drogové problematiky z pohledu občanů

21.11.2011 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci zveřejnil novou studii, která se zabývá vybranými aspekty drogové problemtiky z pohledu občanů.

Nový zákon o obětech trestných činů

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Nový zákon o obětech trestných činů

20.10.2011 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Vláda projednává návrh nového zákona o obětech trestných činů. Účelem návrhu z dílny Ministerstva spravedlnosti je zlepšit postavení obětí i mimo trestní řízení posílením jejich ochrany a práv. Zákon mimo jiné rozšiřuje právo obětí na poskytnutí peněžité pomoci od státu, právo na respektování jejich důstojnosti či právo na informace.