Drogy a zákon

Nová publikace IKSP: Resortní statistiky - základní zdroj informací o kriminalitě v České republice

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Nová publikace IKSP: Resortní statistiky - základní zdroj informací o kriminalitě v České republice

17.10.2011 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Publikace přináší základní informace o sběru a interpretaci dat týkajících se kriminality na našem území. Je ideálním učebním textem pro ty, které zajímá kriminalita ze statistického pohledu a kteří mají zájem naučit se správně interpretovat získaná data.

Aplikace výzkumných metod a technik v kriminologii - obecná část

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Aplikace výzkumných metod a technik v kriminologii - obecná část

20.09.2011 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek informuje o nové kriminologické studii Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, která byla zveřejněna na webových stránkách této instituce.

Aplikace klinických a testových metod v kriminologickém výzkumu

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Aplikace klinických a testových metod v kriminologickém výzkumu

20.09.2011 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek přináší informaci o další publikaci vydané Institutem pro kriminologii a sociální prevenci.

Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek - komentář k zákonu

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek - komentář k zákonu

14.09.2011 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek informuje o první publikaci vztahující se - z hlediska adiktologie - k velmi významnému zákonu. Jedná se o komentář k zákonu o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami autorů JUDr. Pavla Vetešníka a JUDr. Luboše Jemelky.

Komentovaná přednáška v Muzeu Policie ČR

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Komentovaná přednáška v Muzeu Policie ČR

12.09.2011 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Ćlánek informuje o připravované komentované přednášce věnované problematice trestního práva, kriminalistiky a kriminologie v oblasti návykových látek - a nejen tam. Přednáška je určena pro studenty adiktologie 1. LF UK.

Řešení problematiky otevřených drogových scén, drogové kriminality a narušování veřejného pořádku

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Řešení problematiky otevřených drogových scén, drogové kriminality a narušování veřejného pořádku

22.08.2011 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti zveřejnilo třetí číslo své periodické publikace Zaostřeno na drogy (2011 - ročník devátý). Aktuální číslo má titul Řešení problematiky otevřených drogových scén, drogové kriminality a narušování veřejného pořádku a podtitul Možnosti partnerského přístupu. Jde o překlad původního dokumentu publikovaného Radou Evropy.