Drogy a zákon

Výstava v Muzeu Policie ČR - výročí Národní protidrogové centrály

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Výstava v Muzeu Policie ČR - výročí Národní protidrogové centrály

09.06.2011 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Dne 9. června 2011 ve 13 hodin byla v Muzeu Policie ČR slavnostně zahájena výstava k dvacátému výročí založení Národní protidrogové centrály Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky. Výstavu zahájil ředitel útvaru plk. Mgr. Jakub Frydrych za přítomnosti dalších odborníků z oboru.

Prodej a další nakládání se syntetickými drogami je od pátku ilegální

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Prodej a další nakládání se syntetickými drogami je od pátku ilegální

26.04.2011 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Dne 22. 4. 2011 nabyl účinnost zákon č. 106/2011 Sb., který rozšířil seznam omamných a psychtropních látek uvedených v zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách o 33 nových návykových látek.

Nový systém vyhledávání na webových stránkách Nejvyššího soudu ČR

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Nový systém vyhledávání na webových stránkách Nejvyššího soudu ČR

13.04.2011 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Na webových stránkách Nejvyššího soudu České republiky (http://www.nsoud.cz) byl zprovozněn nový vyhledávací systém, který zásadním způsobem zjednodušil a zpřehlednil vyhledávání v rozhodnutích a stanoviscích Nejvyššího soudu ČR.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

23.03.2011 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Podle vládního návrhu zákona bude možné i dítěti mladšímu 15 let uložit ochranné léčení, pokud spáchá čin jinak trestný ve stavu vyvolaném duševní poruchou, nebo pod vlivem návykové látky nebo v souvislosti s jejím zneužíváním, jde-li o dítě, které se oddává zneužívání takové látky, a jeho pobyt na svobodě bez uložení ochranného léčení je nebezpečný.

Novela zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Novela zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách

23.03.2011 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Poslanci navrhují zařazení 33 nových drog na seznam návykových látek jako reakci na rychle se vyvíjející situaci v oblasti zneužívání nových syntetických látek jako drog

Judikát Nejvyššího soudu ČR k prodeji drog dětem

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Judikát Nejvyššího soudu ČR k prodeji drog dětem

02.03.2011 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek informuje o judikátu, který vydal Nejvyšší soud ČR a podle kterého je potřeba považovat prodej jakéhokoli množství drog osobám mladším 15 let za prodej ve větším rozsahu.