Drogy a zákon

Odborné časopisy v oblasti práva, kriminalistiky a návykových látek

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Odborné časopisy v oblasti práva, kriminalistiky a návykových látek

02.03.2011 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek informuje pracovníky a studenty Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze o možnosti studia odborných časopisů - Kriminalistického sborníku a Bulletinu Národní protidrogové centrály

Kriminalistický sborník - rok 2010

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Kriminalistický sborník - rok 2010

02.03.2011 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Přehledová informace o článcích týkajících se odborné problematiky, které se věnuje i studium adiktologie v Kriminalistickém sborníku v roce 2010.

Ne bis in idem v případech porušení školního řádu

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Ne bis in idem v případech porušení školního řádu

02.03.2011 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek odkazuje na zajímavou problematiku, řešenou v současné době zejména pracovníky Národní protidrogové centrály SKPV Policie České republiky, k problematice trestání žáků v případech porušení školního řádu.

Judikát Nejvyššího soudu ČR k prodeji drog dětem

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Judikát Nejvyššího soudu ČR k prodeji drog dětem

02.03.2011 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Článek informuje o judikátu, který vydal Nejvyšší soud ČR a podle kterého je potřeba považovat prodej jakéhokoli množství drog osobám mladším 15 let za prodej ve větším rozsahu.

Trestný čin opilství

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Trestný čin opilství

17.02.2011 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Navzdory tomu, že opilství nepatří zrovna k frekventované formě kriminality, jde o trestný čin jistým způsobem specifický. Prostřednictvím této skutkové podstaty je totiž možné postihnout pachatele i za konání, kterého se dopustil v nepříčetnosti. Stručný popis tohoto trestného činu naleznete v tomto článku.

Přechovávání drog pro vlastní potřebu ve Slovenské republice

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Přechovávání drog pro vlastní potřebu ve Slovenské republice

17.02.2011 | JUDr. Michaela Štefunková PhD.

Cílem článku je poukázat na rozdíly v trestněprávních přístupech k spotřební držbě v České republice a na Slovensku, zejména z hlediska právně relevantního množství přechovávané drogy.