Drogy a zákon

Konference Evropské kriminologické společnosti

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Konference Evropské kriminologické společnosti

10.09.2010 | Mgr. Barbara Janíková

Evropská kriminologická společnost byla založena v roce 2000. Jejím hlavním cílem je sdružovat osoby, které se zabývají výzkumem, výukou nebo praxí v oblasti kriminologie. Od roku 2004 vydává časopis European Journal of Criminology. Každoročně také organizuje výroční konferenci. V pořadí již devátá se konala ve dnech 9.-12. září 2009 tentokrát ve slovinské Ljubljani.

Dopady nového trestního zákona ukáže až výzkum konopných trhů

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Dopady nového trestního zákona ukáže až výzkum konopných trhů

16.05.2010 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

TISKOVÁ ZPRÁVA, 18. května 2010 Dnem 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník a spolu s ním také nařízení vlády, které stanovilo, jaké množství drog je nadále legislativně považováno za „větší než malé.“ Obě úpravy představují v České republice historicky první pokus o jednoznačné legislativní rozdělení drog podle jejich společenské a zdravotní nebezpečnosti tak, jak tomu je ve většině zemí Evropské unie. Centrum adiktologie v současnosti realizuje výzkum, který vyhodnocuje dopady této legislativní změny na český nelegální trh s konopím. První zjištění výzkumu lze očekávat na začátku roku 2011, sama studie bude ukončena po své druhé fázi závěrečnou analytickou zprávou v roce 2012.

Parlamentní seminář ukázal cesty k zavedení léčby konopím v České republice

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Parlamentní seminář ukázal cesty k zavedení léčby konopím v České republice

14.04.2010 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Ve čtvrtek 8. dubna se na semináři o léčebném využití konopí v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR sešla více než stovka diskutujících. Zástupci Ministerstva zdravotnictví, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pacientských spolků i parlamentu spolu s právníky a výzkumníky nastínili, jaké jsou možnosti pro umožnění léčebného využití konopí a látek z něj v České republice. Na půdu poslanecké sněmovny pozval účastníky poslanec Ivan Langer, který se problematice dlouhodobě věnuje a plánuje na základě semináře a další odborné diskuse iniciovat legislativní kroky v této oblasti. Prvním by zřejmě mělo být určení státní kontrolní instituce a registrace léčivých přípravků s obsahem konopí resp. látek na bázi THC (delta-9-tetrahydrocannabinolu). Konopí bude i nadále nelegální drogou.

Léčba uživatelů drog jako alternativa sankcí trestněprávního systému - doporučení UNODC

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Léčba uživatelů drog jako alternativa sankcí trestněprávního systému - doporučení UNODC

11.12.2009 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Ve dnech 28. - 30. října 2009 se ve Vídni uskutečnil workshop UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) týkající se problematiky užívá drog, reakce trestněprávních systémů a možnostmi léčby jako zdravotní alternativy k trestní sankci.

9. konference Evropské kriminologické společnosti

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

9. konference Evropské kriminologické společnosti

24.10.2009 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Ve dnech 9. – 12. září 2009 se ve slovinské Ljubljani uskutečnila 9. konference Evropské kriminologické společnosti (9th Conference of The European Society of Criminology). Hlavním tématem konference byla Kriminologie a trestní politika – lidská práva versus efektivní kontrola (Criminology and Crime Policy Between Human Rights and Effective Control).

Pěstování konopí k léčebným účelům - rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Pěstování konopí k léčebným účelům - rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

10.03.2008 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Nejvyšší soud ČR vydal dne 30. ledna 2008 rozhodnutí, zabývající se pěstováním konopí k léčebným účelům. Jedná se o další přelomové rozhodnutí týkající se pěstování konopí.