Drogy a zákon

Pěstování konopí k léčebným účelům - rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Pěstování konopí k léčebným účelům - rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR

10.03.2008 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Nejvyšší soud ČR vydal dne 30. ledna 2008 rozhodnutí, zabývající se pěstováním konopí k léčebným účelům. Jedná se o další přelomové rozhodnutí týkající se pěstování konopí.

Drogové trestné činy - aktuální znění vybraných ustanovení trestního zákona

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Drogové trestné činy - aktuální znění vybraných ustanovení trestního zákona

10.03.2008 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

V textu neleznete aktuální znění ustanovení § 187 až 188a zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, které jsou označovány jako tzv. drogové trestné činy. Týkají se tedy různých způsobů nedovoleného zacházení s omamnými a psychotropními látkami, včetně držení těchto látek pro vlastní potřebu, a dále šíření toxikomanie. Citované znění je platné ke dni vytvoření tohoto článku.

Přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ohledně pěstování konopí

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Přelomové rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ohledně pěstování konopí

12.02.2007 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Ne webových stánkách Nejvyššího soudu ČR byl zveřejněn přelomový judikát, týkající se právní kvalifikace pěstování rostliny konopí (rod Cannabis) dle trestního zákona.

Statistická data MV ČR  o drogové kriminalitě za rok 2006

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Statistická data MV ČR o drogové kriminalitě za rok 2006

12.02.2007 | Mgr. Hana Fidesová Ph.D.

Na webu Ministerstva vnitra ČR jsou k dispozici údaje o kriminalitě za období 1.1. - 31. 12. 2006.

Porovnání trestnosti držby omamných a psychotropních látek a jedů pro vlastní potřebu mezi trestním právem České a Slovenské republiky

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Porovnání trestnosti držby omamných a psychotropních látek a jedů pro vlastní potřebu mezi trestním právem České a Slovenské republiky

03.12.2006 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Autor v článku předkládá současnou právní úpravu trestnosti držby omamných a psychotropních látek pro vlastní potřebu v pojetí Českého trestní práva a zároveň poukazuje na obdobnou právní úpravu, která platila na území Slovenské republiky do 31. prosince 2005 a jejich současnou právní úpravu.

Dekreta Břetislavova (1039)

Drogy a zákon | Informace z adiktologie

Dekreta Břetislavova (1039)

03.12.2006 | Mgr. Jaroslav Šejvl

Autor v článku představuje první dochovanou právní normu, která se ve svém obsahu zabývala návykovými látkami – alkoholem. Předkládá ji pouze s odkazem na historické souvislosti bez toho, aby tuto skutečnost jakkoliv komentoval.