Drogy - mýty a stereotypy

„Někdo mi nasypal něco do pití!“ aneb drink spiking: mýtus či reálné nebezpečí?

Drogy - mýty a stereotypy | Informace z adiktologie

„Někdo mi nasypal něco do pití!“ aneb drink spiking: mýtus či reálné nebezpečí?

01.11.2011 | Bc. Eva Drápalová

Drink spiking se v angličtině říká jevu, kdy je někomu do nápoje bez jeho vědomí přidána psychoaktivní látka, která mění chování a úsudek konzumenta. Do pití vám může někdo něco nasypat z různých důvodů: pro pobavení, ze zlomyslnosti, ve vážnějších případech za účelem fyzického napadení, sexuálního útoku, znásilnění nebo okradení oběti. Nakolik je však tento jev doopravdy nebezpečný a proč se mu dostává takové pozornosti?

Teorie marihuany jako vstupní drogy

Drogy - mýty a stereotypy | Informace z adiktologie

Teorie marihuany jako vstupní drogy

14.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Tvrzení, že se 70% ze všech lidí, kteří někdy v životě vyzkouší marihuanu, stane závislými na užívání tzv. tvrdých drog, je stejně zavádějící blud, jako kdyby někdo tvrdil, že 70% ze všech lidí, kteří v období dospívání onanovali, se stanou sexuálními pracovníky.

Známí uživatelé alkoholu

Drogy - mýty a stereotypy | Informace z adiktologie

Známí uživatelé alkoholu

08.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Alkohol je nejrozšířenější a nejvíce užívaná droga v historii lidstva. Není proto divu, že mezi jeho uživateli lze nalézt asi nejpestřejší společnost známých osobností, jejichž výčet by si patrně vyžádal několikaletou práci. Je těžké říci, co jim alkohol poskytoval či poskytuje, zda inspiraci pro jejich namáhavou práci, relaxaci po ní nebo únik před nočními můrami, s nimiž se ve svých exponovaných životech mohli potýkat nebo potýkají. Důvody, proč jej často v tak škodlivé míře užívali či stále užívají, se patrně u každého z nich lišily stejně, jako se liší důvody, proč dnešní mladí lidé sahají po ilegálních drogách. To je však podle mínění některých z nich mnohem horší..?

Amotivační syndrom a konopné drogy

Drogy - mýty a stereotypy | Informace z adiktologie

Amotivační syndrom a konopné drogy

07.03.2006 | doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

Amotivační syndrom je již přes třicet let skromně a nepřesvědčivě diskutovanou problematikou. Drtivá většina výsledků výzkumů o existenci amotivačního syndromu pochází z klinických pozorování – avšak interpretace mnohdy přesahují (metodologické) možnosti získaných dat. Pokusili jsme se problematiku uchopit kvalitativními výzkumnými metodami, kterými jsme zpracovávali údaje získané od těžkých uživatelů konopných drog. Dále se zaměříme na fenomén prokrastinace – který může hrát významnou roli v konceptu amotivačního syndromu.

Lidé užívají drogy, aby unikli nudě nebo aby utekli před problémy

Drogy - mýty a stereotypy | Informace z adiktologie

Lidé užívají drogy, aby unikli nudě nebo aby utekli před problémy

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

To je další z oblíbených stereotypů, na němž bohužel často staví řada opatření, jež jsou svými navrhovateli a realizátory často prohlašována za nejlepší formu primární prevence užívání návykových látek. Sem patří především všechny sportovní akce pořádané pod heslem: „sportem proti drogám“, které by paradoxně probíhaly, i kdyby žádné drogy a problémy spojené s jejich užíváním lidstvo netrápily. Ne snad, že by nuda a problémy občas nevedly část lidí k tomu, že drogy – ať už jde o alkohol, tabákové výrobky nebo ilegální drogy – užijí nebo užívají. Past tohoto stereotypního uvažování o příčinách užívání návykových látek spočívá v tom, že si jeho zastánci odmítají – a je opět jedno, zda vědomě či nevědomě – připustit jednu skutečnost…

Prostě řekni NE drogám, řekni ANO životu v podání českých scientologů - vymývání mozků nebo primární prevence?

Drogy - mýty a stereotypy | Informace z adiktologie

Prostě řekni NE drogám, řekni ANO životu v podání českých scientologů - vymývání mozků nebo primární prevence?

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Nedávno se představitel tzv. scientologické církve v tisku pochlubil, kolika tisícům lidí už předali informaci o škodlivosti užívání ilegálních drog. Přesto mladých lidí, kteří užívají alkohol, tabák nebo zkoušejí ilegální drogy neubývá. Možná se zeptáte, jak je to možné? Dlouholetý výzkum ukazuje, že pouhé předávání informací, které jsou navíc zkreslené a polovičaté, chování mladých lidí neovlivňuje. Nefunguje to ostatně ani u dospělých. Všichni přece víme, že kouření škodí zdraví a přesto stále velká část Čechů kouří.... Této situace scientologové využívají jenom ke svému zviditelnění.