Primární prevence

Minimální preventivní program

Primární prevence | Informace z adiktologie

Minimální preventivní program

17.10.2012 | PhDr. Lenka Čablová

Minimální preventivní program (MPP) je modelový rámec pro školní preventivní program. Tento dokument by měl definovat dlouhodobé a krátkodobé cíle preventivního programu a aktivit školy a současně by měl být naplánován tak, aby mohl být řádně proveden a zkontrolován. Cílem programu je oddalovat, bránit nebo snižovat výskyt rizikového chování a zvyšovat schopnost žáků a studentů činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí ve svém životě.

Dovednosti pro život v prevenci rizikového chování

Primární prevence | Informace z adiktologie

Dovednosti pro život v prevenci rizikového chování

26.06.2012 | PhDr. Lenka Čablová

Dovednosti pro život jsou schopnosti, které usnadňují adaptivní chování jedince a pomáhají ve zvládání každodenních problémů. Jsou to schopnosti, které umožňují dětem a dospívajícím chovat se zdravým způsobem, vzhledem k jejich přáním a potřebám s cílem realizovat je v co nejširším rozsahu. WHO (2003) definuje dovednosti pro život jako nadřazenou kategorii pro psychosociální schopnosti a interpersonální dovednosti, které pomáhají lidem činit informovaná rozhodnutí a zvládat výzvy každodenního života.

Protektivní genderové a sociální faktory užívání alkoholu u adolescentů

Primární prevence | Informace z adiktologie

Protektivní genderové a sociální faktory užívání alkoholu u adolescentů

19.03.2012 | PhDr. Lenka Čablová

Vznik závislosti u adolescentů může být ovlivněn mnoha různými faktory. Současné studie v oblasti primární prevence se zaměřují především na proces vzniku užívání návykových látek s cílem objasnit, které faktory k němu přispívají a které působí jako ochranné (Danielsson, Romelsjöö, Tengströöm, 2011; Graves et al., 2005; Wang et al, 2010).

Jednoduchý screeningový nástroj o dvou krocích zjistí u nezletilých užívání alkoholu (dle Yael Waknine)

Primární prevence | Informace z adiktologie

Jednoduchý screeningový nástroj o dvou krocích zjistí u nezletilých užívání alkoholu (dle Yael Waknine)

17.01.2012 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Dne 14. října 2011 byl Národním institutem pro zneužívání alkoholu a alkoholismus patřící mezi Národní instituty zdraví představen nový nástroj pro testování dětí a teenagerů na užívání alkoholu.

Certifikovaní trenéři Unplugged

Primární prevence | Informace z adiktologie

Certifikovaní trenéři Unplugged

21.11.2011 | Mgr. Lucie Jurystová

V rámci šíření metodiky Unplugged v České republice vznikla síť certifikovaných trenérů. Tyto osoby jsou na základě osvědčení k činnosti oprávněné pro realizaci školení Unplugged.

Preventure - metodika kratké cílené prevence

Primární prevence | Informace z adiktologie

Preventure - metodika kratké cílené prevence

30.09.2011 | PhDr. Lenka Čablová

Cílem preventivních a intervenčních programů je zabránit vzniku nebo oddálit začátek užívání návykových látek u dětí a dospívajících. Aktuálním projektem v oblasti indikované primární prevence užívání návykových látek je program Preventure. Metodika byla vyvinuta na principu kognitivně-behaviorálních technik a zahrnuje diagnostický sreening a program indikované primární prevence, který odpovídá specifickým osobnostním rysům rizikového chování (Woicik, Stewart, Pihl & Conrod 2009).