Primární prevence

EU-Dap TOT network: European Drug Abuse Prevention Training of Trainers Network

Primární prevence | Informace z adiktologie

EU-Dap TOT network: European Drug Abuse Prevention Training of Trainers Network

21.04.2009 | doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

The overarched goal of the EU-Dap TOT network is to ensure Quality Control of efficacy tested school-based programmes based on a Comprehensive Social Influence model during the dissemination stage. In such a prevention programme the interactive training of the teachers is an evidence based and indispensable component. The trainers have to be trained themselves in a ‘TOT’ concept, and with the diversity of languages and cultures in our EU, the ‘master trainers’ responsible for this Training Of Trainers must rely on a standardised methodology, evidence base and high quality. This is realised by the EU-Dap drug abuse prevention network. Therefore the leading partners of this quality control project are installing the EU-Dap ‘Faculty’.

Drogy a řízení – mýty a polopravdy

Primární prevence | Informace z adiktologie

Drogy a řízení – mýty a polopravdy

25.07.2008 |

Jedním z důvodů vysoké míry nehodovosti a vysokého počtu usmrcených osob v důsledku řízení pod vlivem návykových látek je fakt, že mladí lidé věří v různé mýty a polopravdy.

Konference primární prevence rizikového chování

Primární prevence | Informace z adiktologie

Konference primární prevence rizikového chování

13.12.2006 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Ve dnech 27.-28. listopadu 2006 proběhl již 3. ročník konference primární prevence rizikového chování „Specializace versus integrace“. Tento článek představuje nejen letošní konferenci, ale je také ohlédnutím za předešlými ročníky.

Užitečné internetové odkazy k primární prevenci

Primární prevence | Informace z adiktologie

Užitečné internetové odkazy k primární prevenci

16.04.2006 | doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

Zde uvádíme odkazy na domácí i zahraniční webové stránky, které jsou (alespoň částečně) věnovány problematice primární prevence. Všechny zde uvedené internetové odkazy na instituce zabývající se primární protidrogovou prevencí nepovažujte, prosíme, za úplné. Postupem času údaje doplňujeme.

Kurz školení certifikátorů pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek

Primární prevence | Informace z adiktologie

Kurz školení certifikátorů pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek

03.03.2006 | Mgr. Barbara Janíková

Centrum adiktologie se podílelo na přípravě kurzu vzdělávání certifikátorů pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek, které připravoval IPPP ČR.

Zakázané ovoce zvyšuje poptávku

Primární prevence | Informace z adiktologie

Zakázané ovoce zvyšuje poptávku

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

„My bychom si píchali i vitamín C, kdyby byl ilegální.“ Říká Trenton, hrdina dnes již kultovního filmu Trainspotting.