Minimalizace rizik

Alkohol jako jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro předčasné úmrtí

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Alkohol jako jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů pro předčasné úmrtí

30.06.2014 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Podle Světové zdravotnické organizace způsobí alkohol ročně 3.3 milionu úmrtí (téměř 6 % všech úmrtí na světě, tedy každý 20. člověk umírá v souvislosti s alkoholem). Na následky jeho užívání ročně zemře více osob než v souvislosti s HIV nebo tuberkulózou.

Correlation Network - evropská síť pro sociální začleňování a zdraví

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Correlation Network - evropská síť pro sociální začleňování a zdraví

21.11.2013 | PhDr. Lenka Vavrinčíková PhD.

CORRELATION NETWORK přispívá svými projekty ke zvýšení kvality života ohrožených a marginalizovaných skupin populace v celé Evropě. Jejich cílovou skupinou jsou uživatelé drog, pracovníci a pracovnice ze sexbyznisu, migranti, MsM komunita (muži mající sex s muži) a mladí lidé v rizikových situacích, stejně jako lidé, kteří žijí s HIV/AIDS, HEP C a dalšími krví přenosnými infekcemi. Partnerem "CORRELATION NETWORK - European Network Social Inclusion and Health" je i naše Klinika adiktologie, společně realizujeme evropský projekt "Correlation - Hepatitis C Initiative".

Evropská iniciativa "Hepatitis C Initiative" vytvořila pozoruhodný film o hepatitidě C

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Evropská iniciativa "Hepatitis C Initiative" vytvořila pozoruhodný film o hepatitidě C

21.11.2013 | PhDr. Lenka Vavrinčíková PhD.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze je partnerem mezinárodního projektu "Correlation - Hep C Initiative". Hlavním cílem evropské iniciativy, která sdružuje více než 30 organizací, je přispět ke zlepšení znalostí a kapacit a vytvořit synergický efekt v podpoře povědomí o problematice hepatitidy C a užívání návykových látek.

Síť nízkoprahových služeb NETAD

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Síť nízkoprahových služeb NETAD

31.10.2013 | PhDr. Lenka Vavrinčíková PhD.

Síť nízkoprahových služeb pro uživatele návykových látek, která spojuje kontaktní centra a terénní programy z různých regionů ČR byla vytvořena na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze v rámci realizace projektu "Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii", reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 (dále jen " NETAD"). Zástupci sítě měli možnost potkávat se a společně diskutovat aktuální témata na sérii vzdělávacích setkání.

Bezpečnější pití - harm reduction užívání alkoholu na individuální úrovni

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Bezpečnější pití - harm reduction užívání alkoholu na individuální úrovni

10.09.2012 | Mgr. Jaroslav Vacek

Když pomineme možnost vyhnout se konzumaci alkoholu zcela, existuje velká spousta doporučení, jak konzumovat alkohol tak, aby se uživatel co nejvíce vyvaroval negativním následkům. Pokyny pro takové pití alkoholu se v odborné literatuře vyskytují od poloviny 90. let 20. století (Babor et al., 2003; Jackson & Beaglehole, 1995), a zahrnují zejména doporučení o maximální týdenní (později denní) bezpečné dávce. Dosud však nebyly provedeny žádné výzkumy, které by hodnotily, zda prosté zveřejnění pokynů pro bezpečnou konzumaci vede ke změnám chování, a tím k minimalizaci škod z užívání alkoholu (Babor et al., 2003).

Harm reduction užívání alkoholu

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Harm reduction užívání alkoholu

26.07.2012 | Mgr. Jaroslav Vacek

Minimalizace rizik a škod spojených s užíváním alkoholu je v posledních letech prioritou WHO a Evropské unie. Harm reduction přístup k užívání alkoholu zahrnuje mnoho intervencí, které můžeme rozdělit do tří skupin dle jednotlivých úrovní působení. Článek se věnuje jejich zdůvodnění a popisu.