Minimalizace rizik

Aplikační místnosti

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Aplikační místnosti

08.11.2011 | Mgr. Barbara Janíková

Aplikační místnosti jsou chráněná místa pro hygienickou aplikaci přinesených drog v nehodnotícím prostředí a pod supervizí školeného personálu. Tvoří specializovanou drogovou službu v širší síti služeb pro uživatele drog a obvykle je služba provozována v oddělených prostorách již existující jiné služby pro uživatele drog nebo lidi bez domova (EMCDDA, 2004). Článek dále uvádí zdroje k tématu v zahraniční a domácí odborné literatuře.

Strategie ke zvýšení efektivity poradenství a prevence v oblasti sexuálně přenosných infekcí

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Strategie ke zvýšení efektivity poradenství a prevence v oblasti sexuálně přenosných infekcí

08.09.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Sexuálně přenosné choroby a infekce (STI) včetně HIV, zůstávají hlavní výzvou veřejného zdraví v USA. Každý rok se vyvine přibližně 19 milionů, většina z nich je symptomatická a nemůže tak být efektivně zvládnuta bez vhodné diagnostiky a léčby. Bez léčby mohou STI způsobit vážné zdravotní problémy od reprodukčních poruch až ke zvýšenému riziku pro infekci HIV. STI také způsobují zásadní náklady zdravotnímu systému. Odhadované přímé zdravotní náklady na léčbu STI a jejich následků činí v USA 16,4 bilionů dolarů každý rok. Článek autorky Nimalasuriya (2011) shrnuje bariéry ve STI screeningu a poradenství typické v praxi primární péče a doporučení pro překonání těchto bariér za účelem oslabení zátěže a zlepšení výsledků souvisejících s STI v USA.

"Globální stav harm reduction ve světě" - webová aplikace

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

"Globální stav harm reduction ve světě" - webová aplikace

06.03.2011 | Mgr. Barbara Janíková

Mezinárodní harm reduction asociace na svých stránkách zprovoznila aplikaci "Globální stav harm reduction ve světě", která má za cíl přinášet aktuální data týkající se harm reduction ve státech celého světa.

Harm Reduction Conference

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Harm Reduction Conference

21.11.2010 | Mgr. Barbara Janíková

Mezinárodní asociace Harm Reduction (International Harm Reduction Association) pořádá každoročně konferenci specificky zaměřenou na oblast Harm Reducion, tedy na snižování rizik z užívání drog. Letošní konference se konala 25.4-29.4.2010 v Liverpoolu, tedy v místě, kde se před dvaceti lety v roce 1990 konal její první ročník. Liverpoolský nebo také tzv. Merseyside Harm Reduction Model inspiroval poskytovatele služeb a aktivisty po celé Evropě k založení vlastních projektů a služeb. V roce 1990 se stalo harm reduction hnutím mezinárodním.

Nové strategie redukce škod z užívání drog ve Střední Asii - the Central Asia Drug Action Programme (CADAP) Evropské Unie

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Nové strategie redukce škod z užívání drog ve Střední Asii - the Central Asia Drug Action Programme (CADAP) Evropské Unie

01.06.2010 | MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D.

Země Střední Asie - Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán - se staly klíčovým regionem pro mezinárodní snahy o řešení problémů souvisejících s drogami. To je způsobeno jednak geografickou blízkostí k majoritnímu globálnímu producentovi opiového máku a heroinu, jednak křehkou politickou situací a nízkou úrovní ekonomického rozvoje v řadě zemí regionu. To ze zemí Střední Asie dělá důležité transitní území heroinu, pašovaného především do Ruské federace a z ní dále na sever a na západ, tedy do zemí EU – v současnosti především pobaltských a skandinávských. Od devadesátých let minulého století se ale postsovětské země Střední Asie staly také zeměmi konzumentskými s mimořádně vysokou mírou injekčního užívání opiátů z afghánského máku, když domácí produkce je nulová nebo zanedbatelná.

Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti vydalo vědeckou monografii "Harm reduction : evidence, impacts and challenges"

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti vydalo vědeckou monografii "Harm reduction : evidence, impacts and challenges"

22.04.2010 | Mgr. Barbara Janíková

Monografie (v českém překladu Harm reduction: důkazy, dopady a výzvy) podává aktuální ucelený přehled o stavu poznání na poli harm reduction.