Minimalizace rizik

Drogová epidemiologie v evropském kontextu

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Drogová epidemiologie v evropském kontextu

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Dnes, 1. prosince, si připomínáme Světový den AIDS. Při této příležitosti vydaly Společný Program OSN pro HIV/AIDS (UNAIDS) a Světová zdravotnická organizace (WHO) pod názvem „AIDS Epidemic Update 2003“ (Aktualizace informací o AIDS epidemii v roce 2003) zprávu o současné situaci a jejím vývoji ve světě. Ze závěru zprávy vyplývá, že přes všechna dosud realizovaná opatření nejsou nejmenší známky, že by se světovou epidemii HIV/AIDS dařilo zastavit. Na základě celosvětových odhadů žije dnes ve světě asi 40 milionů lidí s HIV (z toho 2,5 mil. dětí), 5 mil. lidí bylo v tomto roce virem HIV infikováno a zhruba 3 mil. jich na následky HIV/AIDS zemřely – což představuje dosud nejvyšší roční úmrtnost v důsledku této nemoci.

Časy se mění aneb přístup harm reduction vůči užívání alkoholu?

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Časy se mění aneb přístup harm reduction vůči užívání alkoholu?

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Tradiční pojetí závislosti na užívání alkoholu jako (neléčitelné) nemoci, jež jako jediné možné řešení situace uživatele alkoholu (či jiných drog) vnímá naprostou a doživotní abstinenci, je v posledních letech stále více podrobováno odborné kritice. Ta s sebou přináší i diskusi o změně paradigmatu, podle nějž není uvažováno o závislosti, ale o problémovém pití (či užívání jiných návykových látek) jako o naučeném chování, jemuž se lze odnaučit a změnit nejen směrem k totální abstinenci, ale i ke kontrolovanému, umírněnému pití. V tomto kontextu získává na významu přístup harm reduction (též snižování nebo minimalizace rizik).

Minimalizace rizik

Minimalizace rizik | Informace z adiktologie

Minimalizace rizik

28.02.2006 | Mgr. Barbara Janíková