Léčba a následná péče

Kognitivně behaviorální terapie závislosti na internetu

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Kognitivně behaviorální terapie závislosti na internetu

01.10.2014 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Kognitivně behaviorální terapie (dále jen KBT) vnímá závislost na internetu jako naučený způsob chování a myšlení, kterým se lidé ve svém životě naučili zvládat nadměrný stres a naplňovat potřeby. Jinými slovy lze závislost na internetu klasifikovat jako maladaptivní strategii zvládání stresu (Hall & Parsons, 2001; Wieland, 2005).

Kognitivní funkce u uživatelů drog a souvislost s řízením dopravního prostředku

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Kognitivní funkce u uživatelů drog a souvislost s řízením dopravního prostředku

03.06.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Užívání legálních a ilegálních drog v silniční dopravě a jeho vliv na dopravní nehodovost je komplexní fenomén. Dopravní nehodovost je veřejně zdravotní, bezpečnostní a ekonomický problém, na jehož řešení se podílejí intervence v oblasti prevence i represe a zákonné regulace. Mezi nejčastěji kladené otázky tak patří míra ovlivnění schopnosti bezpečně ovládat motorové vozidlo po užití různých drog nebo jejich kombinací a riziko vzniku dopravních nehod, zranění či úmrtí při nich pod vlivem drog.

Popis sítě substituční léčby

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Popis sítě substituční léčby

06.12.2013 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V rámci projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR byly vytvořeny popisy sítí vybraných adiktologických služeb. Na tomto místě bude popsána síť substituční léčby.

Popis sítě služeb následné péče

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Popis sítě služeb následné péče

06.12.2013 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V rámci projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR byly vytvořeny popisy sítí vybraných adiktologických služeb. Na tomto místě bude popsána síť služeb následné péče.

Analýza výzkumného potenciálu sítě krátkodobé a střednědobé ústavní léčby

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Analýza výzkumného potenciálu sítě krátkodobé a střednědobé ústavní léčby

06.12.2013 | PhDr. Lenka Čablová

V rámci projektu NETAD bylo realizováno celkem 6 analýz připravenosti adiktologických sítí pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu. V tomto článku budou představeny výsledky analýzy sítě krátkodobé a střednědobé ústavní léčby.

Analýza výzkumného potenciálu sítě terapeutických komunit

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Analýza výzkumného potenciálu sítě terapeutických komunit

06.12.2013 | PhDr. Lenka Čablová

V rámci projektu NETAD bylo realizováno celkem 6 analýz připravenosti adiktologických sítí pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu. V tomto článku budou představeny výsledky analýzy sítě terapeutických komunit.