Léčba a následná péče

Analýza výzkumného potenciálu sítě substituční léčby

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Analýza výzkumného potenciálu sítě substituční léčby

04.12.2013 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V rámci projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, bylo realizováno 6 analýz připravenosti adiktologických sítí pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu.

Analýza výzkumného potenciálu sítě následné péče

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Analýza výzkumného potenciálu sítě následné péče

04.12.2013 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

V rámci projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, bylo realizováno 6 analýz připravenosti adiktologických sítí pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu.

Výživa při alkoholovém onemocnění jater

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Výživa při alkoholovém onemocnění jater

24.10.2013 | PhDr. Lenka Čablová

Časté a dlouhodobé užívání alkoholu způsobuje zdravotní problémy, jako jsou cirhóza jater, rakovina úst, hrtanu, jícnu, žaludeční vředy či další nemoci gastrointestinálního traktu. Játra jsou jedním z nejcitlivějších orgánů a při konzumaci alkoholu jsou výrazně ohrožena vznikem řady jaterních onemocnění, která se liší svou závažností a reverzibilitou (Brůha et al., 2009).

Závislost na cukru a její vztah k užívání alkoholu

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Závislost na cukru a její vztah k užívání alkoholu

23.10.2013 | PhDr. Lenka Čablová

V současné době se můžeme setkat s problematikou a diskuzí ohledně závislosti na cukru. Existuje vůbec tato forma závislosti, či se jedná jen o aktuálně moderní téma, které se objevuje v médiích v rámci trendu biopotravin a vzrůstajícího zájmu o zdravý životní styl? Současně, může mít tato forma závislosti nějaký vztah k užívání alkoholu?

Vztah v adiktologickém poradenství

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Vztah v adiktologickém poradenství

26.09.2013 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Poradenství se odehrává ve vztahu mezi klientem a terapeutem. Stejně jako v terapeutickém vztahu lze i v poradenském vztahu definovat tři základní komponenty: pracovní vztah, přenosový a protipřenosový vztah a reálný vztah. Tyto komponenty se mohou vyskytovat současně ale i vedle sebe (Gelso & Carter, 1994).

Vybrané modely prevence relapsu pro práci s uživateli návykových látek

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Vybrané modely prevence relapsu pro práci s uživateli návykových látek

18.07.2013 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Od původního pohledu na závislost a její léčbu jako na medicínskou záležitost uplynulo již mnoho let. V současnosti pracujeme převážně s modelem prevence relapsu, jež se postupem času modifikoval a upravoval různými směry. Obecně všechny vycházejí z modelu Marlatta a Gordonové (1985), liší se však v přístupu k relapsu, v pojetí jeho prevence a zpracování, v metodách, které využívají. Na tomto místě budou stručně shrnuty charakteristiky několika modelů, které se objevují v současné odborné literatuře.