Léčba a následná péče

Substituční léčba závislosti na metamfetaminu

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Substituční léčba závislosti na metamfetaminu

18.10.2011 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

V zahraničí byla možnost využití principů substituční léčby pro uživatele metamfetaminu sledována již od 70. let minulého století. Jedna z prvních studií byla provedena Hawksem a jeho kolegy v roce 1968 ve Velké Británii (Hawks et al., 1969).

Užívání alkoholu u seniorů

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Užívání alkoholu u seniorů

29.06.2011 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Pozornost médií a odborníků se především zaměřuje na dospělé uživatele alkoholu. V posledních desetiletích se novou cílovou skupinou stali mladiství uživatelé. Poměrně opomíjenou skupinou uživatelů alkoholu jsou však senioři, přestože poruchy vyvolané užíváním alkoholu jsou v této věkové skupině poměrně časté a jsou spojené s významnými zdravotními problémy. Navíc nadměrné užívání alkoholu je v této populaci často nerozpoznáno a nediagnostikováno (Khan et al., 2002).

Účinek metamfetaminu (MA) na buněčně úrovni v rámci CNS

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Účinek metamfetaminu (MA) na buněčně úrovni v rámci CNS

27.05.2011 | Mgr. Martin Bayer

MA je silný psychostimulant s velice dlouhou dobou účinku. Způsob, jakým ovlivňuje kognitivní a jiné funkce je stále v centru vědeckého zájmu, a to z důvodu vysoké prevalence jeho užívání u nás i ve světě. Kromě akutních příznaků, které byli popsány v článku o akutní intoxikaci, působí MA mimo jiné neurotoxicky. Existují důkazy o nevratném poškození některých systémů v rámci CNS, přičemž abstinence působí reparabilně, často formou kompenzací, na mnohé alterace způsobené užíváním metamfetaminu.

Akutní účinky metamfetaminu

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Akutní účinky metamfetaminu

18.04.2011 | Mgr. Martin Bayer

Pervitin (česká verze metamfetaminu) je psychomotorické stimulans, jenž ovlivňuje lidský organizmus na všech úrovních (biologické, behaviorální, psychické a dalších). Text také pojednává o problematice předávkování a jeho rizicích.

Užívání alkoholu v evropských zemích

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Užívání alkoholu v evropských zemích

28.03.2011 | PhDr. Petra Vondráčková Ph.D.

Přestože konzumace alkoholu v Evropské unii postupně klesá, je to stále oblast s největším počtem uživatelů alkoholu a s nejvyšší úrovní konzumace alkoholu na osobu ve světě (WHO, 2005). Nejčastěji konzumovaným nápojem je pivo (44 %), víno (34 %) a tvrdý alkohol (23 %) (Anderson & Baumberg, 2006).

Informační server o alkoholu a alkoholové závislosti

Léčba a následná péče | Informace z adiktologie

Informační server o alkoholu a alkoholové závislosti

01.02.2011 | Bc. Kateřina Mladá

Tento nový informační server byl spuštěn již na jaře roku 2005. O své existenci však dává vědět až nyní. Jeho hlavním posláním je poskytnout co nejvíce informací lidem, kteří mají problém s alkoholem, závislostí na alkoholu nebo chtějí být v tomto směru nápomocni. Server s mnoha naplněnými rubrikami přináší kromě cenných informací a praktických rad také příspěvky lidí, kteří se prostřednictvím tohoto webu dělí o své životní příběhy. Portál je určen jak odborníkům, tak laikům.