Drogy a společnost

Drogy a umění

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Drogy a umění

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Nespočetně umělců - spisovatelů, básníků, dramatiků, hudebníků, malířů i novinářů hledalo svoji inspiraci v drogách. Mnoho z nich za to zaplatilo svojí závislostí na jejich užívání, někteří i smrtí. O problémech mnoha rockových muzikantů s drogami se poměrně všeobecně ví, méně však je asi známo, že i někteří z nejznámějších jazzových hudebníků byli závislými na užívání heroinu. Je škoda, že je jen velmi málo výzkumů, které by se zaměřovaly na vztah mezi užíváním drog a kreativitou jejich uživatelů. Je možné, že stavy stavy změněného vědomí po požití drog dovolí některým lidem nahlížet na svět z nové perspektivy a umožnit jim získat vhled, který později dokáží vyjádřit uměleckými formami. Ale zde je na místě ocitovat varování Paul McCartney, světově známého ex-beatla, který měl svého času rovněž poměrně bohaté zkušenosti s užíváním drog: „Drogy mohou otevřít mnoho dveří. Ale na všechny otázky si člověk musí odpovědět sám.“

Matčin malý pomocník - Mother\'s Little Helper (Rolling Stones)

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Matčin malý pomocník - Mother's Little Helper (Rolling Stones)

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Když se mluví a píše o drogách, často se zapomíná na ty, jež jsou možná mnohem rozšířenější, než drogy ilegální - a sice léky. Jsou sice na lékařský předpis, ale nezřídka jsou zneužívány a mohou vést k vážným zdravotním poškozením, někdy i k úmrtí. Že se nejedná o něco nového, dokládá i tato letitá píseň skupiny Rolling Stones. Závislost na užívání léků však nebývá společností vnímána jako problém, patrně proto, že se jedná o léky. Možná už jsme zapomněli, že většina dnešních ilegálních drog, byla původně používána nejenom pro zlepšení nálady či relaxaci, ale i jako účinné léky na konkrétní zdravotní potíže. Nezáleží ale na zákonném statutu té které látky, ale na tom zda její užívání nepůsobí jednotlivcům či jejich rodinám více škod než užitku.

Sestra Morfin - Sister Morphine (Rolling Stones)

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Sestra Morfin - Sister Morphine (Rolling Stones)

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Tato píseň je zřejmě zpovědí člověka, který v důsledku užívání drog umírá na nemocničním lůžku. Co je pro nás nezvyklé, je skutečnost, že dvě drogy, které v této písni hrají hlavní roli, jsou na rozdíl od češtiny v ženském rodě.

Marijuana (Hudba Praha)

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Marijuana (Hudba Praha)

10.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Heroin 
(Velvet Underground)

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Heroin (Velvet Underground)

26.01.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Užívání drog může mít pro různé lidi celou řadu rozličných důvodů. Porozumět jim je základním předpokladem pro prevenci užívání návykových látek či pro případnou léčbu jejich uživatelů. Výpovědi uživatelů drog o tom, proč drogy užívali nemusíme hledat jenom v léčebných zařízeních, lze se s nimi setkat ve filmech, knihách nebo v písních.