Drogy a společnost

Heroin 
(Velvet Underground)

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Heroin (Velvet Underground)

26.01.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Užívání drog může mít pro různé lidi celou řadu rozličných důvodů. Porozumět jim je základním předpokladem pro prevenci užívání návykových látek či pro případnou léčbu jejich uživatelů. Výpovědi uživatelů drog o tom, proč drogy užívali nemusíme hledat jenom v léčebných zařízeních, lze se s nimi setkat ve filmech, knihách nebo v písních.

Perfect Day 
(Lou Reed - Transformer)

Drogy a společnost | Informace z adiktologie

Perfect Day (Lou Reed - Transformer)

26.01.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Další z možných důvodů, proč lidé užívají drogy, v tomto případě heroin: ...Pomáháš mi zapomenout na sebe Zdálo se mi, že jsem někým jiným Někým lepším