Adiktologie ve světě

Zpráva Světové zdravotnické organizace o užívání alkoholu

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Zpráva Světové zdravotnické organizace o užívání alkoholu

14.05.2014 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Světová zdravotnícká organizace (WHO) vydala zprávu o užívání alkoholu a dopadu pití alkoholu na lidské zdraví. Zpráva poskytuje celosvětový přehled o konzumaci alkoholu v souvislosti s veřejným zdravím a také informace o prevalenci užívání alkoholu, zdravotních důsledcích užívání alkoholu a o opatřeních na národní úrovni. Obsahuje také profily jednotlivých zemí. WHO prostřednictvím této zprávy apeluje na jednotlivé vlády, aby kladly větší důraz na prevenci nemocí a úmrtí spojených s užíváním alkoholu.

Světové trhy s konopím - směrem k regulaci nabídky

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Světové trhy s konopím - směrem k regulaci nabídky

05.11.2013 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

V zemích západního světa narůstá domácí pěstování konopí, naopak dovoz ze zemí třetího světa se snižuje. V drogové politice vznikají alternativy regulující nabídkovou stranu trhu s konopím, a to navzdory mezinárodním úmluvám OSN. Cílem těchto aktivit je snížit rizika spojená s produkcí konopí na nelegálním trhu. K těmto opatřením patří také tolerance pěstování konopí samotnými uživateli.

Heroinové "sucho" v Evropě - dlouhodobý pokles, jednorázové šoky a budoucí vývoj

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Heroinové "sucho" v Evropě - dlouhodobý pokles, jednorázové šoky a budoucí vývoj

03.08.2012 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Editorial posledního čísla časopisu Addiction se zamýšlí nad dostupností heroinu v Evropě a jejími výkyvy. Dochází k závěru, že její dlouhodobý pokles se datuje k roku 2001, v roce 2010 došlo k dalšímu krátkodobému propadu. Užívání heroinu v Evropě mohou nahrazovat nelegální syntetické opiáty i stimulancia nebo farmaceutické produkty.

Evropská federace adiktologických společností a financování výzkumu závislostí v EU

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Evropská federace adiktologických společností a financování výzkumu závislostí v EU

28.03.2012 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Nejnovější číslo časopisu Addiction otisklo krátké sdělení, které se zabývá založením Evropské federace adiktologických společností. Federace sdružuje celkem 16 evropských společností v oboru závislostí, jejich prevence a léčby.

Bývalí představitelé států a mezinárodních institucí navrhují reformovat světovou drogovou politiku

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Bývalí představitelé států a mezinárodních institucí navrhují reformovat světovou drogovou politiku

08.06.2011 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Světová média věnovala v posledních dnech pozornost zprávě Globální komise pro drogovou politiku, kterou vydali bývalí nejvyšší představitelé vlád a mezinárodních institucí, mezi nimi například Kofi Annan, který působil jako generální tajemník OSN, nebo Javier Solana, jež reprezentoval Evropskou unii v mezinárodní politice. Komise navrhuje mimo jiné transformovat světovou drogovou politiku a prolomit tabu, jež debatu o její reformě obestírá.

Výsledky americké studie: mezi teenagery narůstá zneužívání léků na předpis

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Výsledky americké studie: mezi teenagery narůstá zneužívání léků na předpis

10.03.2011 | Mgr. et Mgr. Amalie Pavlovská

Článek přináší výsledky americké studie zaměřené na užívání léků na předpis mezi teenagery. Poukazuje na výrazný nárůst zkušeností s těmito látkami mezi mladistvými a upozorňuje na rizika těchto experimentů. Situace v USA je krátce porovnána se situací v České republice.