Adiktologie ve světě

Podle právě zveřejněné studie je vaporizace „bezpečným a efektivním“ způsobem dodávání kanabinoidů do organismu

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Podle právě zveřejněné studie je vaporizace „bezpečným a efektivním“ způsobem dodávání kanabinoidů do organismu

19.05.2006 | MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D.

Leiden, Nizozemí: Podle dat z klinického kontrolovaného pokusu je vaporizace „bezpečným a efektivním“ způsobem užívání kanabinoidů pro pacienty, kteří chtějí dosáhnout rychlý nástup účinku, jež se dosahuje inhalací, zároveň se ale chtějí vyhnout rizikům pro dýchací systém, které způsobuje kouření. Výsledky studie byly zveřejněny ve vědeckém časopise Journal of Pharmaceutical science.

Objeven pravděpodobný mechanismus poškození mozku metamfetaminem (pervitinem)

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Objeven pravděpodobný mechanismus poškození mozku metamfetaminem (pervitinem)

15.05.2006 | MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D.

Studie na zvířatech, provedená výzkumníky Torontské university, objevila pravděpodobný mechanismus, jímž užívání pervitinu poškozuje mozek: amfetamin a jeho deriváty jsou přeměněny na volné radikály, které pak způsobují neurodegenerativní poškození mozkové tkáně.

USA varují před „globální hrozbou metamfetaminu“

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

USA varují před „globální hrozbou metamfetaminu“

10.05.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

USA a další státy světa zaznamenávají nárůst užívání syntetické drogy metamfetaminu, která je u nás známa jako pervitin. Následující článek je příkladem toho, jak se ve světě vytváří hysterie kolem užívání jedné drogy, jež je v prohlášeních jistého kalifornského neurologa portrétována jako látka, jež může díky svému šíření ve světě vést k nárůstu násilné trestné činnosti. K tomu autor tohoto tvrzení dospěl na základě skutečnosti, že v Los Angeles bylo mezi uvězněnými cca 40 % uživatelů metamfetaminu. Není však jasné, pro jaké trestné činy byly tyto osoby uvězněny, zda pro násilnou trestnou činnost či pro držení drog, za což je v USA vězněno mnoho jejich uživatelů převážně z nejchudších a "barevných" vrstev obyvatelstva. Tento komentář nechce bagatelizovat rizika, jež může užívání pervitinu pro jejich uživatele, jejich blízké a širší sociální okolí mít a bohužel v tisících případů v ČR má. Chce jenom ilustrovat, jak se rodí přehnaná panika kolem drog a jejich užívání. Komentáře protagonistů níže uvedeného článku totiž vzbuzují dojem, že se na svět nezadržitelně řítí vlna násilí, vyvolaného drogou. Výzkumy však naznačují, že se násilného chování pod vlivem drog dopouštějí především agresivní lidé, násilí tedy není pouhým produktem farmakologických účinků metamfetaminu, jak je naznačováno v článku.

Přehodnocení „války proti drogám“ aneb 
jak USA a Evropská unie podporují pěstování koky v Jižní Americe

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Přehodnocení „války proti drogám“ aneb jak USA a Evropská unie podporují pěstování koky v Jižní Americe

10.05.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Zde přinášíme předklad článku z pera zahraničního zpravodaje BBC, který v 90. letech minulého století často pobýval v Kolumbii a Peru - v zemích, jež produkovaly největším množství kokainu. Na základě autentických zkušeností autor upozorňuje na to, jak dotační politika podporující zemědělce z USA a Evropské unie znemožňuje jihoamerickým zemědělcům pěstovat jiné rostliny než koku, jež se používá pro výrobu kokainu. V závěru nabízí nápad skupiny odborníků na drogovu politiku Senlis Council, kteří přišli s myšlenkou, jak využít současnou obrovskou produkci afghánského opia a heroinu, který působí ve světě tolik problémů, k pokrytí výroby léků na tišení bolesti (analgetik) pro rozvojové země, které se potýkají s jejich nedostatkem. Zdá se však, že tato myšlenka neprojde, protože by patrně problém výroby a užívání heroinu zcela neeliminovala a jak se v podobných případech stává, úředníci a politici raději budou hledat tisíce důvodů, proč ji nelze uskutečnit, než aby hledali způsoby, jak ji zrealizovat a připravit dealery drog o obrovský zdroj opia.

Německo chce poskytovat dlouhodobě závislým heroin

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Německo chce poskytovat dlouhodobě závislým heroin

07.05.2006 | MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D.

Německá vláda v úterý 2. května oznámila, že vzhledem k úspěchu pilotních projektů heroinové udržovací léčby bude tato léčebná modalita rozšířena po celé zemi tak, aby pokryla 1000 – 1500 závislých. To je jen nepatrná část z odhadovaných 120 000 německých uživatelů heroinu – a zhruba dvojnásobek počtu pacientů, kteří byli součástí pilotních programů.

Metadon ve vězení „šetří peníze“

Adiktologie ve světě | Informace z adiktologie

Metadon ve vězení „šetří peníze“

02.05.2006 | MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D.

Vězni, kteří jsou pacienty metadonové léčby alespoň 8 měsíců nebo déle, mají mnohem menší pravděpodobnost návratu do vězení, než uživatelé heroinu bez jakékoliv léčby. Na podkladě čtyřleté studie 400 uživatelů heroinu ve vězeních Nového Jižního Walesu to zjistili australští výzkumníci. Toto zjištění je přimělo začít naléhat na rozšíření metadonových programů v australských vězeních. Uvádějí, že rozšíření programů a zvýšení počtu pacientů by významně ušetřilo peníze daňových poplatníků.