Drogová politika

Drogová epidemiologie v evropském kontextu

Drogová politika | Informace z adiktologie

Drogová epidemiologie v evropském kontextu

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Dnes, 1. prosince, si připomínáme Světový den AIDS. Při této příležitosti vydaly Společný Program OSN pro HIV/AIDS (UNAIDS) a Světová zdravotnická organizace (WHO) pod názvem „AIDS Epidemic Update 2003“ (Aktualizace informací o AIDS epidemii v roce 2003) zprávu o současné situaci a jejím vývoji ve světě. Ze závěru zprávy vyplývá, že přes všechna dosud realizovaná opatření nejsou nejmenší známky, že by se světovou epidemii HIV/AIDS dařilo zastavit. Na základě celosvětových odhadů žije dnes ve světě asi 40 milionů lidí s HIV (z toho 2,5 mil. dětí), 5 mil. lidí bylo v tomto roce virem HIV infikováno a zhruba 3 mil. jich na následky HIV/AIDS zemřely – což představuje dosud nejvyšší roční úmrtnost v důsledku této nemoci.

Drogová politika - teoretický úvod

Drogová politika | Informace z adiktologie

Drogová politika - teoretický úvod

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Drogová politika je forma sociální kontroly, jejíž podoba je determinována tím, jak daná společnost definuje problém užívání drog (MacGregor 1999), tj. (1) jak vnímá užívání drog a jejich uživatele, (2) kdo je uznávaným odborníkem pro jeho řešení a (3) jaká řešení tohoto problému navrhuje.

Význam „hráčů“ na vývoj „drogové arény“ aneb vliv odborníků na vnímání oboru adiktologie

Drogová politika | Informace z adiktologie

Význam „hráčů“ na vývoj „drogové arény“ aneb vliv odborníků na vnímání oboru adiktologie

01.03.2006 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Jedním z významných přínosů letošní AT konference (2004) je představení a stimulace diskuse o koncepci adiktologie jako samostatného vědeckého oboru, který má široký multidisciplinární charakter. Cílem tohoto sdělení je přispět do diskuse a nabídnout k zamyšlení otázky současného vnímání protidrogové politiky a oboru adiktologie veřejností a především vlivu odborníků na formování těchto perspektiv, společností uplatňovaných v každodenním životě. Přitom vycházím z předpokladu, že multidisciplinární rozměr oboru adiktologie by měl být determinován syntézou poznatků z jednotlivých odborných vědeckých disciplín – ať už se jedná o psychiatrii, psychologii, epidemiologii, kriminologii, pedagogiku či o sociologii – které adiktologii spoluvytváří.

K čemu jsou politikům drogy dobré

Drogová politika | Informace z adiktologie

K čemu jsou politikům drogy dobré

20.12.2005 | PhDr. Josef Radimecký Ph.D., MSc.

Trochu morbidní pohádka se smutným koncem o tom, jak drogy kdysi byly a znovu se staly zbraněmi v ideologickém boji politiků.